Knäböjande människor vid altarringen i Vara kyrka.
Foto: Titti Fabritius

Personal i Varabygdens församling

Kontaktinformation till oss som arbetar i församlingen!

Chefer & personalansvariga

Ekonomichef

Anita Skall-Hardyson

Varabygdens församling

Ekonomichef

Enhetschef församlingsverksamheten

Vanja McCallum

Varabygdens församling

Enhetschef församlingsverksamheten

Kyrkogårds- och fastighetschef

Sven-Åke Högsell

Varabygdens församling

Kyrkogårds- och fastighetschef

Kyrkogårdsmästare

Glehnn Karlsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsmästare

Kyrkoherde

Lovisa Carlsson

Varabygdens församling

Kyrkoherde

Rektor

Gunilla Nylén

Varabygdens församling

Rektor

Kyrkoherde och präster

Administration församlings- och kyrkogårdskansli

Diakoner och assistenter i församlingsarbetet

Församlingspedagoger

Fritids- och ungdomsledare

Förskolans personal

Musiker med kantorer och organist

Kantor

Karin Ekenvi

Varabygdens församling

Kantor

Britt-Marie Gidstedt

Varabygdens församling

Kantor

Marie-Louise Haag

Varabygdens församling

Kantor

Organist

Annette Kinnunen

Varabygdens församling

Organist

Kyrkogårds- och fastighetsskötsel

Kommunikation

Kommunikatör

Titti Fabritius

Varabygdens församling

Kommunikatör, Redaktör hemsida och församlingstidning

Telefon och IT

Fredrik Borg

Varabygdens församling

Telefon och IT