Meny

Personal i Varabygdens församling

Kontaktinformation till oss som arbetar i församlingen!

Chefer & personalansvariga

Ekonomichef

Anita Skall-Hardyson

Varabygdens församling

Ekonomichef

Enhetschef församlingsverksamheten

Vanja McCallum

Varabygdens församling

Enhetschef församlingsverksamheten

Kyrkogårds- och fastighetschef

Sven-Åke Högsell

Varabygdens församling

Kyrkogårds- och fastighetschef

Kyrkogårdsmästare

Glehnn Karlsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsmästare

Kyrkoherde

Lovisa Carlsson

Varabygdens församling

Kyrkoherde

Rektor

Gunilla Nylén

Varabygdens församling

Rektor

Kyrkoherde och präster

Lovisa Carlsson

Lovisa Carlsson

Varabygdens församling

Kyrkoherde

Anders Hillergren

Varabygdens församling

Präst

Gunnar Larsson

Varabygdens församling

Präst

Jonas Lycklund Ljunggren

Varabygdens församling

Komminister

Reine Toth

Varabygdens församling

Komminister

Administration församlings- och kyrkogårdskansli

Maria J. Hedbrant

Varabygdens församling

Administratör förvaltning

Ewa Johansson

Varabygdens församling

Administratör förvaltning

Anna Jonsson

Varabygdens församling

Förvaltningsadministratör

Anna Olsson

Varabygdens församling

Ekonomiassistent

Julia Westfelt

Varabygdens församling

Förvaltningsadministratör

Diakoner och assistenter i församlingsarbete

Maria Claesson

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Therese Dalgren

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Marie Johansson

Varabygdens församling

Diakon, Församlingsdiakon

Karin Lindelöf

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Solveig Sundström

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Helén Svensson

Varabygdens församling

Diakon

Fritids- och ungdomsledare

Ellen Björndahl

Varabygdens församling

Fritids- och ungdomsledare

Anna Floberg

Varabygdens församling

Fritids- och ungdomsledare

Sara Hybbinette

Varabygdens församling

Fritids- och ungdomsledare

Therese Nilsson

Varabygdens församling

Fritids- och ungdomsledare

Johan Silfverhjelm

Varabygdens församling

Fritids- och ungdomsledare

Linda Stomberg

Varabygdens församling

Fritids- och ungdomsledare

Församlingspedagoger

Sofia Andersson

Varabygdens församling

Församlingspedagog

Jonas Gustavsson

Varabygdens församling

Församlingspedagog

Förskolan

Marie Eringsfors

Varabygdens församling

Förskollärare

Johanna Andersson

Varabygdens församling

Förskola, Specialpedagog, Förskolan

Emelie Ferrarini

Varabygdens församling

Förskollärare

Monika Gunnarsson

Varabygdens församling

Förskola, Barnskötare

Agnetha Johansson

Varabygdens församling

Förskola, Barnskötare

Gunilla Nylén

Varabygdens församling

Rektor

Hanna Svensson

Varabygdens församling

Förskola, Förskollärare

Organist och kantorer

Kantor

Karin Ekenvi

Varabygdens församling

Kantor

Britt-Marie Gidstedt

Varabygdens församling

Kantor

Marie-Louise Haag

Varabygdens församling

Kantor

Organist

Annette Kinnunen

Varabygdens församling

Organist

Kyrkogårds- och fastighetsskötsel

Emil Bergman

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Magnus Bäckström

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Andreas Carolusson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

AnnaCarin Eriksson

Varabygdens församling

Kyrkvaktmästare

Andreas Fredriksson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Anna Gustafsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Karin Hildingsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Marlene Johansson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Eva Karlsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Glehnn Karlsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsmästare

Josefine Karlsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Jerry Larsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Lisbeth Larsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Per-Gunnar Larsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Helen Lavén

Varabygdens församling

Kyrkvaktmästare

Peter Lavén

Varabygdens församling

Fastighetsservice

Benjamin Lewerin

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Madelene Lidberg

Varabygdens församling

Kyrkvaktmästare

Ida Lindberg

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Lisa Nordström

Varabygdens församling

Kyrkogårdsarbetare

Kommunikation

Kommunikatör

Titti Fabritius

Varabygdens församling

Kommunikatör, Redaktör hemsida och församlingstidning

Telefon och IT

Fredrik Borg

Varabygdens församling

Telefon och IT