Knäböjande människor vid altarringen i Vara kyrka.
Foto: Titti Fabritius

Personal i Varabygdens församling

Kontaktinformation till oss som arbetar i församlingen!

Kyrkoherde och präster

  Administration församlings- och kyrkogårdskansli

   Diakoner och assistenter i församlingsarbetet

    Församlingspedagoger

     Fritids- och ungdomsledare

      Förskolans personal

       Kyrkogårds- och fastighetsskötsel