Skarstad kyrka och gyllengul havre
Foto: Varabygdens församling

Om oss

Vi är Varabygdens församling - en landsbygdsförsamling i entreprenörsbygd!

Varabygdens församling - om oss!

Hos oss finns både anställda och ideella medarbetare samt inte minst medlemmar som arbetar för församlingen på många olika sätt. 

Tillsammans arbetar vi engagerat med att ständigt utveckla verksamheten för att finnas till för människor på bästa sätt i den tid vi lever - och med tanke på framtiden.

Vi vill arbeta för att skapa en livskraftig församlingsgemenskap med en god atmosfär. Därför lägger vi mycket kraft på att förnya församlingen så att den kan utvecklas på bästa sätt med och för de människor som utgör församlingen.

Kyrkoordningen i Svenska kyrkan

Vårt uppdrag uttrycks i kyrkoordningen och omfattar både människorna och allt i skapelsen. Det är ett stort och viktigt ansvar där vi behöver varandra.

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.

Matteusevangeliet 7:12

Församlingens grundläggande uppgifter är att:

  • fira gudstjänst

  • bedriva undervisning

  • utöva diakoni och mission

Syftet är att:

  • människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro
  • en kristen gemenskap skapas och fördjupas
  • Guds rike utbredas
  • skapelsen återupprättas

Vi bär vidare en lång tradition

Den kristna kyrkan med församlingliv har en lång historia i Sverige. Även i Varabygden har människor varit en del av kyrkans verksamhet.

Med samhällen förändras under lång tid och livsvillkoren också på många sätt.

I dagens samhälle behöver vi både närhet och god organisation. Övergången från Vara pastorat med flera församlingar till Varabygdens församling är en följd av detta. Som en församling satsar vi gemensamt på hela Varabygden, där gudtjänstfirandet och gemenskapen visar den kristna tron i handling. 

Kontakt med församlingens personal

Här hittar du vår personal, chefer, präster och kontakt med jourhavande präst.

Vit duva i marmor sitter på gravsten i en grönskande omgivning med blåa blomklockor.

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen vårdar församlingens 24 kyrkor och 25 kyrkogårdar med ca 12 000 aktiva gravrätter.

Hyra lokal

För dopkalas, vigsel, minnesstund och födelsedagar m.m. finns möjlighet att hyra ett församlingshem.