Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Varabygdens församling Besöksadress: Sveagatan 7, 53431 Vara Postadress: Box 124, 53422 Vara Telefon: +46(512)797280 E-post till Varabygdens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om oss

Här kan du läsa om vilka vi är och vad vi gör.

Från Vara pastorat till Varabygdens församling.

Svenska kyrkans församlingar har medeltida anor liksom socknarna. Med åren har det gamla systemet förändrats radikalt och människor bor, lever och verkar på ett helt annat sätt. I vårt samhälle behöver vi närhet och god organisation parallellt. När vi nu är en församling så kommer vi fortsatt att satsa kraftfullt på verksamhet i hela Varabygdens församling. Den gudstjänstfirande församlingen är den som samlas för att fira gudstjänst. Den är grunden för allt arbete i Svenska kyrkan och alla andra samfund. Det är en grundbult i den kristna kyrkan. I Vara- öst, Kvänum-Larv-Vedum och Vara-väst, Levene-Ryda-Vara finns verksamhetsråd som består av såväl medarbetare som förtroendevalda och ideella medarbetare.

Med Varabygdens församling möter vi framtiden i en förnyad och utvecklad organisation som skall betjäna församlingen. Här får våra medarbetare, anställda och ideella, tillfälle att tillsammans utveckla arbetet för hela Varabygdens församling. Medarbetarna i Varabygdens församlingsverksamhet skall vara ute i församlingen i de lokaler som vi förfogar över naturligtvis. Det är viktigt att hela församlingen lever och att vi har en utbyggd verksamhet där behoven finns. Prioriteringar måste hela tiden göras men som grund ligger det Svenska kyrkans Kyrkoordning uttrycker: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.”

Snabba länkar för snabbare kontakt i vanliga frågor finner du nedan.