Om oss

Vi är Varabygdens församling - tillsammans!

Varabygdens församling - detta är vi!

Hos oss finns både anställda och ideella medarbetare samt inte minst medlemmar  som vill att Gud ska få vara med och hjälpa oss i allt!

Tillsammans arbetar vi engagerat med att utveckla verksamheten för att finnas till för människor på bästa sätt.

Vi vill arbeta för att skapa en livskraftig församlingsgemenskap med en god atmosfär. Därför lägger vi mycket kraft på att förnya församlingen så att den kan utvecklas på bästa sätt med och för de människor som utgör församlingen.

Kyrkoordningen i Svenska kyrkan

Vårt uppdrag uttrycks i kyrkoordningen och omfattar både människorna och allt i skapelsen. Det är ett stort och viktigt ansvar där vi behöver varandra.

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.

Matteusevangeliet 7:12

Församlingens grundläggande uppgift är att:

  • fira gudstjänst

  • bedriva undervisning

  • utöva diakoni och mission

Syftet är att:

  • människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro
  • en kristen gemenskap skapas och fördjupas
  • Guds rike utbredas
  • skapelsen återupprättas

Vi bär på en lång tradition

Svenska kyrkans församlingliv har en lång historia. Sedan medeltiden har människor i Varabygden varit en del av kyrkans verksamhet. Med nya tider förändras livsvillkoren på många sätt.

I dagens samhälle behöver vi både närhet och god organisation. Övergången från Vara pastorat med flera församlingar till Varabygdens församling är en följd av detta. Som en församling satsar vi gemensamt på hela Varabygden, där gudtjänstfirandet och gemenskapen visar den kristna tron i handling. Tillsammans är vi en gemenskap!