Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelstudiegrupper

Vi studerar Bibelns texter tillsammans under enkla former.

Livet och Bibeln 

Du kanske känner till Alpha-gruppens koncept? Detta är något av en fortsättning för att fördjupa sig i bibelns texter, människor och miljöer och diskutera livet i relation till detta tillsammans med andra. Samlingarna är ekumeniska och leds av en präst och en pastor. 

Kontakt:

Anmälan behövs inte men du kan kontakta vår präst Anders Hillergren för mer information via vår växel 0512 - 79 72 00

Bibelstudiegrupp

Bibelgrupp i Vara

Kyrkans klassiker - för bibelläsare!

Kyrkans klassiker

Sugen på att göra en klassiker? Prova kyrkans!