Församlingshemmet i Larv är en central och viktig punkt för området.
Foto: Varabygdens församling

Larvs församlingshem

Larv, Längjum och Tråvad

I Larvsbygdens tre socknar, Tråvad, Längjum och Larv finns spår av troende människor sedan tusen år. Här har kyrkklockorna kallat folket till gudstjänst och i kyrkan har människorna funnit kraften att gå ut till en ny arbetsvecka fylld med möda, sorg och glädje. I helg och söcken har Gud sett till sitt folk och gör så än idag. Nya generationer söker också sin Herre och därför firar vi gudstjänster regelbundet i någon av våra kyrkor där vi åkallar Honom och lovsjunger hans namn.
Här finns tre kyrkor; Larv och Tråvad som sedan 1800-talet står på gammal grund från medeltiden och så pärlan, Längjums kyrka, som redan i medeltid rymt församlingens bön och lovsång.
 
Larvs verksamhetsområde är församlingens minsta och ändå levande. Hör av dig om du vill vara med i en gudstjänstgrupp som tillsammans med präst och kyrkomusiker förbereder söndagens gudstjänst.
Under veckan finns också möjlighet till gemenskap i form av verksamhet för de allra minsta och till de äldre i Larvs församlingshem och i Tråvads föreningshus. Varabygdens församling driver till exempel förskoleverksamhet i Larvs församlingshem. Barn och ungdomar träffas och samtalar om livet och tron på många olika sätt. För den vuxne finns möjlighet att sjunga i körer (fyrstämmig kyrkokör eller gospel) eller till exempel vara med i en syförening. Regelbundna luncher serveras i Tråvads föreningshus och i Larvs församlingshem. 
Välkommen med att tjäna Herren och dyka djupare ner i trons mysterier! 

Larvs kyrka & kyrkogård           Längjums kyrka           Tråvads kyrka