Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Varabygdens församling Besöksadress: Sveagatan 7, 53431 Vara Postadress: Box 124, 53422 Vara Telefon:+46(512)797200 E-post till Varabygdens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkor, verksamhetsplatser och kyrkogårdar

Varabygdens församling förvaltar 24 kyrkor och 25 kyrkogårdar.

Kyrkans arbete för tro och gemenskap 

Tusenårig historia

Svenska kyrkan har en lång kristen historia både lokalt och globalt med tusenåriga traditioner. Att tron varit viktigt för många generationer under lång tid syns i alla de kyrkobyggnader vi har att förvalta och arkeolgiska spår. Men än idag får vi ta del av den världsvida kristna tron och gemenskapen genom levande församlingsliv där människor samlas kring sånt som är viktigt i livet. 

kärleksfull gemenskap

Att skapa gemenskap och att avhjälpa ensamhet är en kärlekshandling som vi ser som mycket viktig. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för detta.

Under livets gång är det olika saker som upplevs som viktiga. Det kan vara att skapa en trygg värld för det späda barnet eller etiska riktlinjer för ungdomar som söker svar på stora frågor. Man kanske finner en livskamrat att ge sin kärlek till eller så måste man ta farväl av en älskad för sista gången. 

En tro som bär

I allt detta har kyrkan och kyrkans budskap haft uppdraget att förmedla en tro som bär genom allt.  Det gäller än idag och vi välkomnar alla att ta del av detta hos oss i Varabygden!

Våra kyrkor och församlingshem

Våra kyrkor och församlingshem får lite olika funktioner beroende på vad som ska hända i dem. Ibland är ett församlingshem mer lämplig än en kyrkobyggnad. Vi delar in dessa efter tre huvudbegrepp: huvudkyrka, förrättningskyrka och temakyrka.

Vara kyrka
Vara kyrka

Huvudkyrka
En huvudkyrka behöver inte utgöras av en kyrkobyggnad. Det kan även vara ett församlingshem. Huvudkyrkan håller god standard och är utrustad efter de behov församlingen behöver både nu och för framtiden. 

Förrättningskyrka
En förrättningskyrka har grundvärme och värms endast upp för kyrkliga handlingar måndag till lördag under perioden mellan Nyårsdagen till Palmsöndagen. Övrig tid kan kyrkan användas som vanligt.

Temakyrka
För tematisk användning har vi mer flexibla lösningar vintertid på grund av t.ex. musikgudstjänster eller konserter med särskild aktivitet i vald kyrka. I övrigt gäller samma som för en förrättningskyrka.

Sin enda grund har kyrkan i Kristus, Frälsaren. Hon är hans egen byggnad, den nya skapelsen.

Psalm 57

Sven-Åke Högsell

Varabygdens församling

Fastighets - och kyrkogårdschef