Körsång
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körsång 2023

Anmäl dig till en kör idag!

Måndagar: 18.30  Kvänums kyrkokör i Kvänums församlingshem 

start den 21 februari

Ledare: Karin Ekenvi

Tisdagar: 15.30 Körskoj i Vedums församlingshem 

start den 22 februari

Ledare: Annette Kinnunen

19.00 Gospelkören Larvs kyrka (jämna veckor) 

start den 22 februari

Ledare: Karin Ekenvi

Onsdagar: 17.30 Ungdomskör Kvänums församlingshem

Ledare: Johan Silfverhjelm

18.30 Larvs kyrkokör i Larvs kyrka 

start den 23 februari

Ledare: Karin Ekenvi

18.30 Skarstad - Hällum kören i Skarstads kyrka (ojämna veckor) 

start 2 mars

Ledare: Marie-Louise Haag

19.00  Vara kyrkokör i Vara kyrka 

start den 23 februari

Ledare: Annette Kinnunen

Torsdagar: 18.30 Ryda kören (jämna veckor) Amandas hus

start 24 februari

Ledare: Marie-Louise Haag