Barn leker med båt.
Foto: Unsplash

Barn & unga i Vedum

Verksamheter nära barn och familjer!

VEDUM

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala kalender som uppdateras kontinuerligt. Den finns att laddas ner som appen Kyrkguiden. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

VEDUMS FÖRSAMLINGSHEM

MINIORER FÖRSKOLEKLASS-3

Vi hämtar barnen på skolan och går tillsammans till Vedums församlingshem, där vi har andakt med bibelberättelser, pysslar och leker. Vi äter alltid mellanmål. Syftet med miniorerna är att alla barnen som kommer ska känna sig sedda och att få upptäcka kyrkan i god gemenskap.  

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

Barn- och ungdomsledare