Pojkar ritar
Foto: Unsplash

Barn & unga i Vara

Verksamheter nära barn och familjer!

VARA

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala kalender som uppdateras kontinuerligt. Den finns att laddas ner som appen Kyrkguiden. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

LITEN & STOR  

Liten & Stor är kyrkans öppna barnverksamhet för dig som är 0-100 år.  Barn kan komma tillsammans med sina föräldrar eller annan vuxen till Vara församlingshem, där vi leker, sjunger, fikar och har trevligt tillsammans. 

MINIMINIORER FÖRSKOLEKLASS, ÅRSKURS 1 - 3

Vi hämtar barnen på skolan och åker buss tillsammans till Vara församlingshem, där vi har andakt med bibelberättelser, pysslar och leker. Vi äter alltid mellanmål. Syftet med miniorerna är att alla barnen som kommer ska känna sig sedda och att få upptäcka kyrkan i god gemenskap.  

JUNIORER/FREDAX ÅRSKURS 3–6  

I våra juniorgrupper har vi andakt tillsammans och vi pratar om teman som är relevanta för barnen inom åldersspannet. Vi lagar mat, bakar, pysslar och prövar gärna på nya saker som vi tycker verkar roliga. Vi deltar också i vissa utflykter och övernattningar tillsammans med andra juniorer i församlingen. Gruppen påverkar i stor mån vid planeringen av verksamheten. 

SENIORER ÅRSKURS 7–8 

Vi planerar alltid för att grupperna ska kunna laga mat, baka, fika och prata om allt mellan himmel och jord vid en andakt. Vi ger stora möjligheter för deltagarna att påverka vad träffarna ska innehålla under terminen. 

UNGDOMSGRUPP ÅRSKURS 8 OCH UPPÅT  

Drop-in! Vi lagar mat, bakar, fikar och pratar om allt möjligt vid en andakt. Vi ger stora möjligheter för deltagarna att påverka vad träffarna ska innehålla under terminen. 

Grupperna deltar även vid några familjegudstjänster under terminen.

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

Barn- och ungdomsledare