Foto: Jonas Tobin /IKON

Barn & unga i Arentorp & Ryda

Verksamheter nära barn och familjer!

SÖDRA KEDUMS KYRKA

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala kalender som uppdateras kontinuerligt. Den finns att laddas ner som appen Kyrkguiden. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

MINIORER FÖRSKOLEKLASS – ÅRSKURS 2  

Vi hämtar barnen på skolan och går tillsammans till Södra Kedums kyrka, där vi har andakt med bibelberättelser, pysslar och leker. Vi äter alltid mellanmål. Syftet med miniorerna är att alla barnen som kommer ska känna sig sedda och att få upptäcka kyrkan i god gemenskap.  

JUNIORER ÅRSKURS 3 – 6  

I vår juniorgrupp har vi andakt tillsammans och vi pratar om teman som är relevanta för barnen inom åldersspannet. Vi lagar mat, bakar, pysslar och prövar gärna på nya saker som vi tycker verkar roliga. Vi deltar också i vissa utflykter och övernattningar tillsammans med andra juniorer i församlingen. Gruppen påverkar i stor mån vid planeringen av verksamheten. 

Grupperna deltar även vid några familjegudstjänster under terminen.  

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

Barn- och ungdomsledare