Pojke leker i gräset.
Foto: Unsplash

Barn & unga i Levene

Verksamheter nära barn och familjer!

LEVENE FÖRSAMLINGSHEM

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala kalender som uppdateras kontinuerligt. Den finns att laddas ner som appen Kyrkguiden. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

LITEN & STOR 0–100 år  

Öppen verksamhet för barn tillsammans med vuxen. Vi leker, fikar och avslutar med sångsamling.  

MINIMINIORER FÖRSKOLEKLASS – ÅRSKURS 1

Vi startar med att möta upp barnen på skolan och går gemensamt till församlingshemmet där vi startar med att äta mellanmål. Efter detta följer en andakt med någon bibelberättelse och där vi ber tillsammans. Därefter någon aktivitet som har med dagens berättelse /terminens tema att göra och kan innebära att vi leker lekar tillsammans, bakar, pysslar, ritar etc.  

MINIORER ÅRSKURS 2 

Vi startar med att möta upp barnen på skolan och går gemensamt till församlingshemmet där vi startar med att äta mellanmål. Efter detta följer en andakt med någon bibelberättelse och där vi ber tillsammans. Därefter någon aktivitet som har med dagens berättelse /terminens tema att göra och kan innebära att vi leker lekar tillsammans, bakar, pysslar, ritar etc. 

JUNIORER ÅRSKURS 3–6  

På juniorerna startar vi alltid med att äta mellanmål tillsammans för att sedan ha en stunds andakt. Vi brukar prata utifrån olika bilder eller samtalskort samt be.

På Juniorerna är man delaktig i skapandet av terminsprogrammet gällande aktivitet. Man får lite ansvar för att vi kan laga mat, pyssla, spela fotboll, cafébesök, baka, leka etc.   

Grupperna deltar även vid några familjegudstjänster under terminen.

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

 

Barn- och ungdomsledare