Flicka blåser bubblor.

Barn & Ungdom Larv/Tråvad

Verksamheter nära barn och familjer!

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala Kalender som uppdateras kontinuerligt. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

Miniorer förskoleklass – årskurs 2  

Måndagar 13.30-15.00 under 2020 vecka 36-41 och 4-10

Meddela vid anmälan om ditt barn ska vara på fritids eller inte.

  • Vi möter upp barnen vid 13.20 och följer med de barn som ska tillbaka till fritids vid 15.00.
  • Om barnet har fritidsplats i Larv så följs barnet i buss som går från Tråvads skola till Larvs fritids.

Vi startar upp med en samling/andakt där vi pratar om dagens bibelberättelse och tema därefter äter vi mellanmål. Sedan har vi pyssel utifrån temat och därefter lek.

Miniorerna kommer också att delta vid vissa gudstjänster och familjekvällar under året.  

Juniorer årskurs 3–6  

Barnen kommer med buss från Larvs skola till församlingshemmet. Tillsammans planerar vi terminen med olika aktiviteter som t.ex. bakning, matlagning och pyssel. Barnen deltar även vid några familjegudstjänster och familjekvällar. Vi har även läger och åker på någon utflykt under terminen. 
 

Barn- och ungdomsledare