Flicka blåser bubblor.

Barn & unga i Larv & Tråvad

Verksamheter nära barn och familjer!

HEDENSBORG LARV

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala kalender som uppdateras kontinuerligt. Den finns att laddas ner som appen Kyrkguiden. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

MINIORER ÅRSKURS 2-3  

Meddela vid anmälan om ditt barn ska vara på fritids eller inte.

Vi hämtar barnen på skolan och tar oss tillsammans till Hedensborg. Vi startar upp med en samling/andakt där vi pratar om dagens bibelberättelse och tema därefter äter vi mellanmål. Sedan har vi pyssel utifrån temat och därefter lek. Vi följer de barn som ska tillbaka till fritids.

Miniorerna kommer också att delta vid vissa gudstjänster och familjekvällar under året.  

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

Barn- och ungdomsledare