Barn går på en stig.

Barn & Ungdom Kvänum

Verksamheter nära dig med barn.

Verksamheter nära barn och familjer!

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala kalender som uppdateras kontinuerligt. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

Liten & Stor 0–6 år 

De yngsta barnen är välkomna tillsammans med sina föräldrar till förälder/barngrupp där vi leker, har sångstunder och fikar tillsammans.  

Miniminiorer förskoleklass  

Vi arbetar med aktuella teman ur Bibelns texter på olika sätt och leker mycket! 

Miniorer förskoleklass - årskurs 3 i Jungs bygdegård 

Vi läser ur Bibeln, sjunger i kör, leker, pysslar, grillar, lagar mat på stormkök, täljer och har annan uteverksamhet. 

Miniorer årskurs 1–2  

Vi har mycket lekar, förmedlar Bibelsbberättelser på olika sätt och vistas även utomhus i olika aktiviteter.  

Utejuniorer årskurs 3–5  

När man går i årskurs 3–5 kallas man för utejunior och då ligger fokus på uteverksamhet. Även här läser vi berättelser ur Bibeln men aktiviteterna är mer inriktade på att tälja, elda, laga mat på stormkök och vistas ute i naturen.  

Uteseniorer årskurs 6-7  

Bibelberättelserna är i fokus men aktiviteterna är i övrigt mer anpassade efter gruppens önskemål.  

Ungdomskör, ensemblegrupp och ungdomsgrupp  

För ungdomar som går på högstadiet finns det ungdomskör och ensemblegrupp för de som gillar att sjunga och spela samt en ungdomsgrupp som träffas för att umgås på olika sätt. 

Vi har även Ungdomskören och Ungdomsgrupp/Unga ledare. Se mer under Ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsledare