Barn går på en stig.

Barn & unga i Kvänum & Jung

Verksamheter nära barn och familjer!

KVÄNUM / JUNG

 

KVÄNUMS FÖRSAMLINGSHEM

BARN OCH UNGDOM

Våra barn- och ungdomsverksamheter kan precis som alla våra övriga verksamheter hittas i församlingens digitala kalender som uppdateras kontinuerligt. Den finns att laddas ner som appen Kyrkguiden. 

Nedan ser du några exempel på vad som brukar finnas på programmet. Information kommer även ut via andra kanaler såsom utskick, direktinformation till deltagare, sociala medier etc. 

 

JUNGS BYGDEGÅRD 

MINIORER FÖRSKOLEKLASS – ÅRSKURS 5

Vi läser ur Bibeln, sjunger i kör, leker, pysslar, grillar, lagar mat på stormkök, täljer och har annan uteverksamhet. 

KVÄNUMS FÖRSAMLINGSHEM

LITEN & STOR 0–6 år 

De yngsta barnen är välkomna tillsammans med sina föräldrar till förälder/barngrupp där vi leker, har sångstunder och fikar tillsammans.  

MINIMINIORER FÖRSKOLEKLASS  

Vi arbetar med aktuella teman ur Bibelns texter på olika sätt och leker mycket! 

MINIORER FÖRSKOLEKLASS – ÅRSKURS 2  

Vi har mycket lekar, förmedlar Bibelberättelser på olika sätt och vistas även utomhus i olika aktiviteter.  

JUNIORER ÅRSKURS 3-5  

När man går i årskurs 3–5 kallas man för utejunior och då ligger fokus på uteverksamhet. Även här läser vi berättelser ur Bibeln men aktiviteterna är mer inriktade på att tälja, elda, laga mat på stormkök och vistas ute i naturen.  

UTESENIORER ÅRSKURS 6-7 

Bibelberättelserna är i fokus men aktiviteterna är i övrigt mer anpassade efter gruppens önskemål.  

UNGDOMSKÖR, ENSEMBLEGRUPP OCH UNGDOMSGRUPP  

För ungdomar som går på högstadiet finns det ungdomskör och ensemblegrupp för de som gillar att sjunga och spela samt en ungdomsgrupp som träffas för att umgås på olika sätt. 

Vi har även Ungdomskören och Ungdomsgrupp/Unga ledare. 

Grupperna deltar även vid några familjegudstjänster under terminen.

Känner du dig osäker på vad som passar dig och ditt barn, kontakta någon av våra barn- och ungdomsledare!

Barn- och ungdomsledare