Vit kyrka syns genom knoppande buske.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Vapenhus

Vapenhuset är förrummet i en kyrkas västra del. Tidigare trodde man att männen lade ifrån sig sina vapen här innan de gick in i kyrkan.

Idag ifrågasätter forskare den gamla föreställningen och tror istället att vapenhusen användes som vaktlokaler och förråd av bybefolkningens vapen när ofred hotade. Ordet vapenhus kommer ifrån medeltidstyskans ord för vapenförråd: ”Waffenhaus” eller ”Wappenhaus”.

I kyrkor från medeltiden finns ofta målningar av djävulen i vapenhuset. Målningarna skulle varna och mana till eftertänksamhet, och tydliggöra att Gud besegrat det onda.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?