Bli medlem eller gå ur Svenska kyrkan

Här kan du läsa om hur du gör för att bli medlem i Svenska kyrkan. Du får också veta hur du gör för att gå ur om du inte längre vill vara medlem.

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Du som vill bli medlem utan att bli döpt kan också anteckna dig som medlem i avvaktan på dop, och vid ett senare tillfälle bestämma om du vill bli döpt eller inte.

Du blir medlem i den församling där du bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Inträde för vuxna

Om du är vuxen och vill bli medlem, skriv ut blanketten inträde - vuxen, fyll i den, skriv under och skicka den till: Vantörs församling, Box 77, 124 21 Bandhagen.

Har du frågor kan du också ringa till 08-556 572 00 eller mejla vantors.forsamling@svenskakyrkan.se. Du är också välkommen att komma in på expeditionen på Högdalsplan 16 i Högdalen C så hjälper vi dig att fylla i blanketten och bokar samtal med en präst inför eventuellt dop.

Är du osäker på om du verkligen tillhör Vantörs församling kan du använda tjänsten "Sök församling"och få fram uppgifter med hjälp av din bostadsadress.

Inträde för barn

  • När ditt barn döps i Svenska kyrkan blir han eller hon automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Läs här om hur du bokar dop för ditt barn
  • Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barnet blir då medlem i avvaktan på dop.
  • Barn över tolv år måste själva ge sitt samtycke. 

Vill du att ditt barn ska bli medlem i avvaktan på dop, skriv då ut blanketten Inträde - barn, skriv under den och skicka den till: Vantörs församling, Box 77, 124 21 Bandhagen.

Mer om hur du blir medlem genom dopet

  • Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och vuxna kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall. Läs mer om dopeteller kontakta en präst i församlingen
  • Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuellt i ditt fall. Kontakta en präst i församlingen
  • Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Folkbokförd utanför Sverige

  • Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen. Har du frågor kring detta, kontakta Svenska kyrkans kanslistöd

Vill du går ur Svenska kyrkan?

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/medlem/uttrade_ur_svenska_kyrkan