Samiskt konfirmandläger 2020

Välkommen att anmäla dig till det samiska konfirmandlägret 2020. Här hittar du information om lägret och hur du ska gå till väga när du anmäler dig.

Den 10 maj öppnade anmälan till det samiska konfirmandlägret 2020.
Kontakt: Anna-Stina Wikström 070-639 94 09 eller anna-stina.wikstrom@svanskakyrkan.se

Mer information om samiskt konfirmandläger finns på Svenska kyrkans hemsida via denna länk:

Info på svenskakyrkan.se

Mer information om anmälan till 2020 års läger finns på Svenska kyrkans hemsida via denna länk:

Info om anmälan 2020 års läger på svenskakyrkan.se

Varsin kniv och varsitt knivbälte har de flesta konfirmanderna och alla är personligt utformade. Det samiska konfirmationslägret ett samarbete mellan Härnösands och Luleå stift, Samiska rådet i Svenska kyrkan och i nära kontakt med den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Under lägret anordnas workshops i hantverk, jojkning och slagverk och det blandas med bakning, undervisning om bibeln, fjällvandring och historia om samisk andlighet. Foto: Emma Dahlbäck/IKON