Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samiska gudstjänster i Vantör

Nu blir Vantörs församling centrum för det samiska arbetet i stiftet. Det är något speciellt att gå till kyrkan och höra sitt eget språk, menar Gunilla Märak som är same.

Vantörs församling tar över det samiska arbetet i Stockholms stift från och med årsskiftet. På altaret i Hagsätra kyrka – där gudstjänsterna kommer att firas – finns en strof ur Vår Fader som är skriven på nordsamiska.
– Det samiska arbetet passar bra in i församlingen. Sedan flera år pågår ett mångfaldsarbete hos oss, det är många församlingsbor, förtroendevalda och körsångare som är samer, säger församlingens kock Gunilla Märak.
Hon är själv same och tillhör Sveriges ursprungsbefolkning.
–Vi kommer att fira gudstjänst en gång i månaden. Förutom det vanliga programmet kommer poesi, föreläsningar, psalmer, jojk och annat att planeras in.

Bild: Fia Kaddik

Gudstjänsterna, som leds av prästen Marita Ollén, kommer att hållas på svenska med inslag av samernas eget modersmål. Svenska kyrkans uppgift är idag att medverka till att samisk kultur och samiska språk synliggörs och används.
–Det är en väldigt stor sak att få höra Guds ord på sitt eget språk. För närvarande pågår bland annat en översättning av handböckerna till alla tre samiska språk.
Det samiska arbetet handlar också väldigt mycket om att träffas och stärka minoritetens kulturella identitet. Kyrkkaffet där man samtalar om allt mellan himmel och jord drar ofta ut på tiden.
– Vi förstår varandra, det behövs inga förklaringar till varför någon bär kolt. Kolten är samernas högtidsdräkt.
En gång per termin vill de samiska arbetet i Vantörs församling ordna en samisk familjelördag som förhoppningsvis också lockar icke-samiska deltagare.
– Den som vill kan testa på att kasta lasso, jojka och smaka på det samiska tunnbrödet gáhkku, säger Gunilla Märak.

Text: Helene Wallin

Samisk gudstjänst
Marita Ollén, präst
Kyrkkaffe
Tid: Vi återkommer med datum för gudstjänster hösten 2019.
Plats: Hagsätra kyrka 

Parkeringsplats Hagsätra kyrka: Olshammarsgatan 21. Longitud: 18.014676284516895 Latitud: 59.261403730630136