Foto: Kristina

Redo för fastan?

Alla behöver pauser i livet. Fastetiden kan få vara en tid då vi stannar upp. Vad vill du avstå från? Den 6 mars inleder vi fastan och avslutar den på påskafton.

Fasteperioden inleds fyrtio dagar innan påsk på askonsdagen som i år infaller 6 mars. Medan fastlagstiden präglas av karneval och semlor, bjuder fastan in till att testa en annan livsstil. Den kännetecknas av lugn, eftertanke och avhållsamhet. Målet är att få insikter om sitt liv och fördjupa relationen till Gud.

Fastetiden går ut på att avstå eller minska ner på något av allt det vi fyller vår vardag med. Det kan vara att välja att äta mer klimatsmart och avstå från kött och äta vegetariskt istället. Eller att avstå från godis, sociala medier och shopping.

I en kultur där mycket går ut på att ha roligt och må bra är fastetiden en utmaning. Å andra sidan uppfattar många att en livsstil med konsumtionen i centrum är en återvändsgränd i sökandet efter mening och lycka.

På det inre planet kan fastan betyda olika saker. Den kan ge en ökad känsla av inre frihet och självdisciplin, eller bli en inre kamp. Kanske upptäcker man att det bara inte går och att man faller till föga. Ett vanligt fasteråd är att inte sätta ribban för högt, och vara nöjd med det ”lilla” man åstadkommer.

Det är en röd tråd i Bibeln att det lilla senapskornet vi ger till Gud kan han göra något fint av. Det viktiga är kanske inte om man ”klarar” sin fasta, utan att man reflekterar över det man upplever.

Text: Helene Wallin