Nystartade sorgegrupper

Har du nyligen förlorat en närstående? Vill du träffas och prata andra i liknande situation? Nu startar vi två nya sorgegrupper, en med samtal och en med målning och reflektion.

Vantörs församling erbjuder två olika sorgegrupper, båda vänder sig till dig som förlorat en närstående. Det kan vara en partner, förälder eller en god vän. 

SAMTALSGRUPP - fullbokad

Här för alla tankar och känslor om sorgen delas. Att få möjlighet att samtala tillsammans med andra i liknande situation om sorgen, saknaden och om hur livet har förändrats, ger ofta hjälp i sorgeprocessen. Samtalsgruppen leds av två präster och gruppen träffas fem onsdagar med start den 8 februari kl. 13.00-15.00 i Vantörs kyrka i Högdalen. Vi bjuder på fika. 

Ledare: Lena Bernell, präst. 

MÅLNING OCH REFLEKTIONSGRUPP - platser kvar!

Den här sorgegruppen kommer att arbeta med bild. Varje gång kommer vi att måla utifrån ett tema som anknyter till sorg. Vi delar sedan det vi vill dela med varandra utifrån bilderna. Vi träffas fem torsdagar med start den 2 mars kl. 15.15-16.45. 

Ledare: Josefin Svensson, diakon
              Marita Lindén, diakon

ANMÄLAN

Varmt välkommen att anmäla dig till någon av sorgegrupperna!
Telefon: 08-556 572 11
e-post: vantors.forsamling@svenskakyrkan.se 

För målning- och reflektionsgrupp: senast 2 februari