Kyrkofullmäktige sammanträder 25 oktober 2022

Öppen inbjudan till Vantörs församlings kyrkofullmäktige sammanträde tisdag 25 oktober.

Sammanträde för kyrkofullmäktige i Vantörs församling

Plats: Församlingssalen i Vantörs kyrka, Högdalen
Datum: tisdag 25 oktober 2022
Tid: 19.00

Kvällen inleds med enkel förtäring kl. 18:30-19:00.
Fotografering av kyrkofullmäktige kommer att ske strax innan mötet börjar.

Nomineringsgrupperna träffas kl. 18:00- 18:30 enligt följande ordning: S och Visk i Vantörsalen, C i Kristinarummet, Kristdemokrater i Svenska kyrkan i samtalsrummet och SD i Brudkammaren.

Alla justerade protokoll från kyrkorådet liksom kyrkofullmäktige från 2022 finns att läsa och ladda ner på Vantörs församlings hemsida. (Den ledamot som inte har tillgång till internet kan kontakta Elisabeth Norberg på kansliet som skriver ut papperskopior som kan hämtas på kansliet.)

Förslag till ärendeförteckning

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Närvaro
 3. Justering av protokoll
 4. Sammanträdets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Kyrkoherden informerar
 7. Verksamhetsplan och budget 2023
  a. Kyrkoavgift
  b. Barnkonsekvensanalys
  c. Avgifter
 8. Sammanträdesplan för 2023

Anmälnings- och delegationsärenden:

 • 9. Kyrkorådets protokoll 2022-10-18, finnas för påseende vid sammanträdet.
 • 10. Nästa sammanträde för ordinarie kyrkofullmäktige 23/5–23
 • 11. Sammanträdets avslutande

Välkommen!

Klas Ek,
ordförande i kyrkofullmäktige Vantörs församling
tel: 070-2610 668