Allhelgonahelgen i Vantör

Välkommen till våra kyrkor i helgen. Allhelgona är en tid för att samlas och minnas de som inte längre finns hos oss. Vi håller öppet för ljuständning och andakt. Besök även våra minnesgudstjänster, körkonsert och mässor. Välkomna!