Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vandringskalendarium 2018

För alla vandringar gäller matsäck och vatten för dagsbehov.

Här hittar du pilgrimskartor på svenska och på andra språk. Here you will find pilgrimage maps in Swedish and in other languages.. 

Pilgrimscafé i Frösundagården
Lördagar kl 10.00-13.00 i Frösundagården följande datum: 

2/6,  4/8,  1/9 – Pilgrim Vallentuna 5-årsjubileum, samt 6/10.
För att se övriga öppettider för Pilgrimscafét, följ oss på Facebook.  

Möjlighet att "bara vara" i gården/S:t Olofs kapell.
Pilgrimsledare finns beredda att lotsa vandrare ut på de tre lederna.
Morgonbön kl 09.45 i S:t Olofs kapell.

Guidad pilgrimsvandring under dagen.

Välkommen!

Välkommen att vandra! 
För alla vandringar gäller matsäck och vatten för dagsbehov. Det finns som regel ingenstans att köpa mat under vägen. Vattenflaskor kan fyllas på vid kyrkorna, där det också finns toaletter. Rejäla skor rekommenderas, samt keps eller hatt vid soligt väder, och regntåliga kläder för härliga vårvandringar.
Ingen föranmälan behövs - Välkommen!

Pilgrim Vallentuna - sommar & höst 2018

Söndag 1 juli
”Vilodagen - frid över dess minne”
Kl14.00 Samling vid Lindholmens station för att vandra till Markims kyrka, pastor Annika Bertilsson talar om hur sabbaten eller vilodagen beskrivs i Bibeln, hur den firats i judisk och kristen tradition och varför vi behöver vilodagen i vår tid. Vandringen avslutas i Markims kyrka där det finns möjlighet att delta i sommarkvällsmusiken som börjar kl 19.00. Bilskjuts anordnas tillbaka.
Vandringsledare: Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.
Lättgånget, landsväg.

Söndag 8 juli
”Vandring till musiken”, 7 km
Kl 14.00 Samling vid Lindholmens station för att vandra till Orkesta kyrka, där vandringen avslutas lagom till kl 19.00 då det finns möjlighet att delta i sommarkvällsmusik: ”Dragspelsmagi: klassiska mästare möter svenska dragspelskungar.” Bilskjuts anordnas tillbaka efter musiken.
Vandringsledare: Christian och Damaris Grässer tfn: 070-305 58 26.
Lättgånget, landsväg och traktorväg i ca 1 km.

Söndag 15 juli
”Vandring till musiken”, 11 km
Kl 14.00 Samling vid Lindholmens station för att gemensamt vandra till Frösunda kyrka, där det finns möjlighet att delta i sommarkvällsmusiken som börjar kl 19.00: ”Franska impressioner till träblåstoner”.
Vandringsledare: Kristina Sjöblom och Marita Erlandsson, tfn: 08-511 862 24.
Lättgånget, landsväg och traktorväg i ca 1 km.

Söndag 22 juli:
”Vandring till musiken”, 10 km
Kl 14.00 Samling vid Lindholmens station för att vandra till Markims kyrka där det finns möjlighet att möjlighet att delta i sommarkvällsmusiken som börjar kl 19.00: ”Visor i sommarkväll”. Bilskjuts anordnas tillbaka efter musiken.
Vandringsledare: Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75.
Lättgånget, landsväg. Markims kyrka har ramp och är tillgänglig med rullstol.

Söndag 29 juli:
”Vandring till friluftsgudstjänst hos familjen Grossman”, 8 km
Kl 10.00 Samling vid Lindholmens station. Vi vandrar längs landsvägar över öppna fält i en jordbruksbygd och bymiljö som sett ut på liknande sätt sedan medeltiden. Vandringen avslutas med friluftsgudstjänst kl 14.00 i familjen Grossmans trädgård – en alldeles egen sevärdhet i sig.
Vandringsledare: Kristina Sjöblom, Johan Blix leder gudstjänsten hos Grossmans. Frågor om vandringen, tfn: 073-514 99 39.
Lättgånget, landsväg.

Pilgrimslördag 4 augusti
”Himlen har landat”, 6 km
Kl 09.45-13.00
Pilgrimsöppet i Frösundagården med kaffeservering. Morgonbön 9.45 och middagsbön 12.30 i S:t Olofs kapell. 10.00 Samling vid Frösundagården för vandring på Livstensleden. Vandringsledare: Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75.
Skogsstig.

Söndag 5 augusti.
”Vandring till friluftsgudstjänst vid Husby gård”, 8 km
Kl 08.00 Samling vid Vallentuna kyrka för att gå över Tallhammar och Stängselboda till Husby gård där friluftsgudstjänsten börjar kl 11.00.
Vandringsledare: Eva Cronsioe, tfn: 08-511 862 38.
Relativt lättgånget, stora delar skogsväg och landsväg.

Söndag 12 augusti
”Vandring till musiken”, 10 km.
Kl 14.00 Samling vid Lindholmens station för att vandra till Markims kyrka där det finns möjlighet att att delta i sommarkvällsmusiken som börjar kl 19.00: ”Eld & vatten – filmmusik, italiensk operapassion och lettisk melankoli”.
Bilskjuts anordnas tillbaka efter musiken.
Vandringsledare: Teresa del la Punta, tfn: 070-495 00 95.
Lättgånget, landsväg. Markims kyrka har ramp och är tillgänglig med rullstol.

Lördag 18 augusti
”En Gud - många vägar till Gud”, ca 7 km
Kl 13.00 Samling vid Lindholmens station. Vandringen går runt Storsjön. Hur finner man Gud? Ser vägen olika ut för olika personer? Hur förändras vår Gudsbild genom livet?
Representanter för de olika församlingarna i Vallentuna berättar om vägar till Gud.
Vandringsledare: Majken Öst-Söderlund tfn: 08-511 862 65.
Skogsstigar.

Lördag 25 augusti
”Vägen valde mig - vandring med ord från Dag Hammarsköld”, 6 km
Kl 10.00 Samling vid Frösunda kyrka för att vandra Livstensleden. Under vandringen görs flera stopp för att meditera över ord av Dag Hammarsköld.
Vandringsedare: Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75.
Skogsstigar.

Lördag 1 september
”5-års-jubiléum”, 6 km
Se annonsering och separat program.
Kl 10.00 Samling vid Frösunda kyrka för att vandra Livstensleden tillsammans med
biologen Stefan Edman. Dagen fortsätter med pilgrimsmässa, vandring för barn,
musikinslag, föredrag med Dick Harrisson, och kaffeservering i Frösundagården.
OBS! Medtag egen matsäck för vandringen.
Frågor besvaras av: Majken Öst Söderlund, tfn: 08-511 862 65.
Delvis skogstigar, delvis grus- och asfaltsväg.

Lördag 8 september
”Nattens skatter. Sol-måne-stjärnor”, 11 km
Kl 19.00 Samling vid Lindholmens station. Vi hoppas på klart väder och en rik stjärnhimmel. Drygt halvvägs tar vi en rast i Orkesta kyrka. Vandringen avslutas i Frösunda, senast 23:58 då tåg avgår tillbaka mot Stockholm.
Obs! Alla vandrare måste ha egen ficklampa, varma kläder, matsäck och ett sittunderlag, vi gör fler pauser för att studera och njuta av natthimlen.
Vandringsledare: Christian och Damaris Grässer, tfn: 070-305 58 26.
Vandringen sker på landsväg, grusväg- och asfalterad väg, ca 2 km på traktorväg och skogsväg där det är becksvart.

Lördag 15 september
”En väg till livsmod och tillit”, 3 km
Kl 10.00 Samling vid Vallentuna kyrka för att vandra i Björkby-Kyrkvikens naturreservat.
Vandringsledare: Teresa de la Punta och Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75. Skogsstig.

Söndag 16 september
” Stjärnvandring - Döden och livet”, ca 15 km
Kl 09.00 Samling vid Sätraängskyrkan, Sjöbergsvägen 39 i Danderyd. Pilgrimer från Vallentuna och Danderyd vandrar längs Edsviken, över Stocksundet mot Ålkistan och
Bergianska trädgården. Där sammanstrålar vi med Sollentuna församling. Gemensamt fortsätter vi utmed Brunnsvikens strand in mot staden. OBS! Ta med matsäck, SL-kort och vatten för dagen. Du som vill gå en kortare väg kan ansluta
vid Danderyds sjukhus eller Bergianska trädgården.
För mer information och anmälan: Rolf Häägg, tfn 070-545 88 75 senast 14/9.

Lördag 22 september
”På ödmjukhetens väg - med den Helige Benedikt som andlig vägvisare”, 6 km
Kl 10.30 Samling vid Frösundagården. Vandring på Livstensleden. Michael Öjermo, kyrkoherde i Täby, håller meditationer och talar om den Helige Benedikt under vandringen. Vandringen avslutas med mässa i Frösunda kyrka, kl 13.30.
Vandringsledare: Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.
Skogsstigar.

Lördag 29 september
”Herren är min herde”, 11 km
Kl 10.00. Samling vid Frösunda kyrka för att gå Ulfsleden till Lindholmen. Flera stopp under vandringen, bland annat vid Orkesta kyrka från 1100-talet. Meditationer över
bibelord på temat ”Herren är min herde”.
Vandringsledare: Tomas Kuntze, tfn: 070-396 14 55.
Lättgånget, landsväg och traktorväg i ca 1 km.

Pilgrimslördag 6 oktober
”Att tro i med- och motgång”, 6 km
Kl 09.45-13.00 Pilgrimsöppet i Frösundagården med kaffeservering. Morgonbön kl  09.45 och middagsbön kl 12.30 i S:t Olofs kapell.
Kl 10.00 Samling vid Frösundagården för vandring på Livstensleden.
Vandringsledare: Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.
Skogsstigar.

Söndag 7 oktober
”Herre visa mig din väg”, 9 km
Kl 13.00 Samling vid Fresta kyrka för att gå Birgittavandringen, som bland annat går
längs Norrviken. Det blir flera stopp med meditationer inspirerade av den Heliga Birgitta. Sköldnora gård ligger i närheten, den gård som utpekas som den Heliga Birgittas födelseplats. Vandringen avslutas kl 17.30 -18.00, därefter finns möjlighet
att fira mässa och delta i Fresta församlings Birgittafirande. Efter mässan bjuds på soppa i eldars sken utanför församlingshemmet.
Vandringsledare: Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65Skogsstig. 

Ett samarrangemang med Fresta och Sollentuna församlingar samt Pilgrim Danderyd.

Söndag 14 oktober
”All världens mörker kan inte släcka skenet från ett enda ljus”, 3 km
Kl 13.00 Samling vid Vallentuna kyrka. Vi går i Franciskus anda. Vandringen går i
centrala Vallentuna genom koloniträdgårdar och i Björkby-Kyrkvikens naturreservat och avslutas vid Vallentuna kyrka, ca kl 15.00.
Vandringsledare: Kristina Sjöblom tfn: 073-514 00 39.
Lättgångna stigar och gångvägar.

Söndag 28 oktober
”Minns du sången?”, 3 km
Kl 13.00 Samling vid Vallentuna kyrka för att för att vandra i Björkby- Kyrkvikens naturreservat. Vi sjunger kända psalmer och sånger tillsammans med Lotta Lundberg från Solna församling. Blir det allt för kallt sjunger vi i kapellet och vandrar sedan.
Vandringen avslutas kl 15.00.
Vandringsledare: Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65
Lättgångna stigar och gångvägar.

För mera information
Eva Cronsioe,Pilgrimskaplan samt samordnare för ideella krafter.
​Tfn: 08-511 862 38.

Verksamhetsansvarig (adm) för Pilgrim Vallentuna, Mia Andersson.

Pilgrimsutvecklare samt samordnare för Vallentuna Ekumeniska Pilgrimsnätverk: Majken Öst-söderlund.Tfn: 08-511 862 65.
 
Vi finns även på Facebook!