Sveriges Kristna råd 2019. Från vänster: Per Lewin Ronnås, pastor och församlingsföreståndare i Åbybergskyrkan, ordförande, Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde Vallentuna församling, Anders Roos, prost Össeby församling och Annika Bertilsson, Förste pastor Centrumkyrkan.

Vallentuna kristna råd

 

Vallentuna kristna råd består av representanter från Vallentuna församling (Svenska kyrkan), Össeby församling (Svenska kyrkan), Åbybergskyrkan (Equmeniakyrkan) och Centrumkyrkan (Pingskyrkan).

Rådet träffas regelbundet och har gemensamma aktiviteter i Vallentuna, t ex Böneveckan i januari och Globala veckan i november.

Under våren 2019 skrev Vallentuna kristna råd en debattartikel om vikten av att kommunen ser till alla människors behov. Artikeln finns publicerad på rådets Facebooksida och även i en (PDF-fil).