Prästklädsel

PRÄST 100%

Vikariat med möjlighet till förlängning. Ansök senast 2 april 2023

Här finns allt!

En härlig församling med ett sprudlande liv. Många konfirmander. Ett eget Pilgrimscenter. Familjerådgivning. Egen heltidsförskola med två avdelningar, Öppen förskola samt Skolkyrka. Morgonbön varje vardagsmorgon. Gospel och Hovkapellet i kyrkan. Körer i alla åldrar. Engagerade volontärer. Engagerade medarbetare. Engagerat kyrkoråd. I en bygd med fyra vackra medeltida kyrkor med välskötta kyrkogårdar. 

Nu behöver vi en vikarierande präst. Just nu. Och prästerna firar förstås gudstjänst regelbundet och har dop, vigslar och begravningar. Arbetet med del olika ”specialområden” fördelar vi utifrån intresse och kompetens. Stannar du hos oss så ingår - som för alla präster - konfirmandverksamheten.

Vallentuna församling

Här finns drygt 17 000 medlemmar i Svenska kyrkan! (Och mer än 50% väljer att konfirmeras). Det mesta av församlingens verksamhet sker i och kring Vallentuna kyrka. Tre kyrkor dessutom, Markim, Orkesta och Frösunda, är viktiga ”satelliter”.

Aktuellt just nu

Vi håller på med rekrytering av ny kyrkoherde, vi ska renovera Vallentuna kyrka och nästa vår kommer biskop Andreas för en biskopsvisitation. Innan dess ska vi hinna med sex konfirmationsläger, ha sommarcafé i Vallentuna, och göra allt annat som rör sig i en församling. Med kyrka, förskola och begravningsverksamhet.

Vallentuna

Här bor ca 30 000 människor. En del jobbar här, många pendlar. Roslagsbanan tar oss snabbt till och från Östra Station och Stockholm.

Miljön och omgivningarna är fantastiskt vackra. Och historien är spännande och rik, med alla dessa pilgrimsleder – och vikingar som dragit fram och åter över våra bygder. Men hit kom kyrkan, för tusen år sedan, och finns kvar. Och vår ambition och syfte är, i all vår verksamhet, att Göra Kristus Synlig.

Här finns allt! Nästan. Vi söker dig.

Välkommen att höra av dig.

Kontaktpersoner:

Lasse Svensson, tf kyrkoherde. 
Tfn: 08-511 862 22
E-post: lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Elias Eriksson, samordnare för prästerna. 
Tfn: 08-511 862 62
E-post: elias.j.eriksson@svenskakyrkan.se

Sara Bohm, präst. 
Tfn: 08-511 862 42
E-post: sara.bohm@svenskakyrkan.se

Ansökan

Skicka din ansökan senast 2/4 till:
e-post: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se
eller till adress: 
Vallentuna församling, Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna.