En frälsarkrans ligger på ett bord.

Livets pärlor - Frälsarkransen

Välkommen till samtalsgrupp och föreläsningar om livet, tillvaron, existensen och Gud. Med utgångspunkt från Frälsarkransens pärlor och deltagarnas egna livserfarenheter bearbetas olika teman. Pandemins påverkan på våra liv finns med i samtalen.

Varje tillfälle följer samma upplägg: start med ett föredrag och sedan efterföljande gruppsamtal i Mathiasgården.

Program, datum, m m hösten 2021. PDF-fil.  
OBS! Kurstarten är framflyttad, för mer info kontakta Susanna Widner tfn: 08-511 862 38.

Varje kursdeltagare får en frälsarkrans samt kursmaterial vid första tillfället.

Anmälan: till expen.
Tfn: 08-511 862 40
Skicka e-post till Vallentuna församling

Kursstart:
Torsdag 23/9, kl 18.30-21.00.
Kostnad: 350 kronor som betalas vid första tillfället. Stipendium finns att söka.
Kursledare: Susanna Widner, präst och Jonas Bodin, diakon.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kursen kan även följas digitalt.