En frälsarkrans ligger på ett bord.

Livets pärlor - Frälsarkransen

Anmälan senast 25 januari

Välkommen till samtalsgrupp och föreläsningar om livet, tillvaron, existensen och Gud. Med utgångspunkt från Frälsarkransens pärlor och deltagarnas egna livserfarenheter bearbetas olika teman. Varje kursdeltagare får en frälsarkrans samt kursmaterial vid första tillfället.

Anmälan: Senast den 25/1 till expen.
Tfn: 08-511 862 40
Skicka e-post till Vallentuna församling

Kursstart:
Torsdag 28/1, kl 18:30-21:00.
Kostnad: 350 kronor som betalas vid första tillfället. Stipendium finns att söka.
Kursledare: Susanna Widner, präst.

Frågor besvaras av Jonas Bodin, diakon.
Tfn: 08-511 862 24
Skicka e-post till Jonas Bodin