Meny

Lekmannakåren ... en mötesplats för alla

Det är en glädje att vara med i samtal och ”bygga broar” för att nå varandra över gränser.

OBS! Med anledning av coronaviruset är denna verksamhet stängd tills vidare.

I Lekmannakåren, som är en lokal frivilligförening i Vallentuna inom Svenska Kyrkans Lekmannaförbund:

- arbetar vi för att i samarbete främja och vara aktiva i den kyrkliga verksamheten.
- gör vi  frivilliginsatser som en kyrkans förlängda arm i vår bygd,
  i vårt samhälle, t ex i gudstjänstgrupper.
- vill vi vara ett öppet hus med stöd av kvinnor och män,
  unga och äldre över generationsgränser.

Vi vill på vårt sätt omsätta i handling  församlingsinstruktionens program. Tillsammans med förtroendevalda i fyra Sockenråd, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling, samt ca 45 anställda.

Vill du veta mera om vår verksamhet eller fråga om något, kontakta någon av oss i ledningsgruppen:

Jimmy Ullgren, ordförande, Tfn 08-511 713 52.
Ove Larsson, vice ordförande, Tfn 08-511 775 86.
Konstantina Mihaylova,  kassör, Tfn 070-640 23 51.
Jan-Erik Forsberg, sekreterare, Tfn 08-511 716 74.
Åke Andersson, Tfn 073-999 75 43.
Britt-Marie Ljungblom, Tfn: 08-511 712 96
Ulla Trolleryd Gyhlenius, Tfn: 070-669 33 73
Birgitta Rydefalk, Tfn: 08-511 788 74
Emmeli Edgen, Tfn: 08-510 252 96
Torsten Berglund, Tfn: 070-627 06 28

Vallentuna församling. Tfn vx: 08-511 862 00.