Ett flertal människor är samlade

Lekmannakåren ... en mötesplats för alla

Det är en glädje att vara med i samtal och ”bygga broar” för att nå varandra över gränser.

I Lekmannakåren, som är en lokal frivilligförening i Vallentuna inom Svenska Kyrkans Lekmannaförbund:

- arbetar vi för att i samarbete främja och vara aktiva i den kyrkliga verksamheten.
- gör vi  frivilliginsatser som en kyrkans förlängda arm i vår bygd,
  i vårt samhälle, t ex i gudstjänstgrupper.
- vill vi vara ett öppet hus med stöd av kvinnor och män,
  unga och äldre över generationsgränser.

Vi vill på vårt sätt omsätta i handling  församlingsinstruktionens program. Tillsammans med förtroendevalda i fyra Sockenråd, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling, samt ca 45 anställda.

För mera information: 
Vill du veta mera om vår verksamhet eller fråga om något, kontakta någon av oss i ledningsgruppen:

Jimmy Ullgren, ordförande
Tfn 070-555 47 39

Ove Larsson, vice ordförande
Tfn 073-577 20 16

Konstantina Mihaylova, kassör
Tfn 070-640 23 51

Åke Andersson
Tfn 073-999 75 43

Birgitta Rydefalk 
Tfn: 070-440 27 75

Torsten Berglund
Tfn: 070-627 06 28

Ann-Marie Forsgren
Tfn: 070-627 61 47

Björn Nordling
Tfn: 070-878 09 16

Lena Lantz
Tfn: 070-724 42 40


Vallentuna församling.
Tfn vx: 08-511 862 00