Lekmannakåren ... en mötesplats för alla

Det är en glädje att vara med i samtal och ”bygga broar” för att nå varandra över gränser.

I Lekmannakåren, som är en lokal frivilligförening i Vallentuna inom Svenska Kyrkans Lekmannaförbund:

- arbetar vi för att i samarbete främja och vara aktiva i den kyrkliga verksamheten.
- gör vi  frivilliginsatser som en kyrkans förlängda arm i vår bygd,
  i vårt samhälle, t ex i gudstjänstgrupper.
- vill vi vara ett öppet hus med stöd av kvinnor och män,
  unga och äldre över generationsgränser.

Vi vill på vårt sätt omsätta i handling  församlingsinstruktionens program. Tillsammans med förtroendevalda i fyra Sockenråd, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling, samt ca 45 anställda.

Vi planerar för följande träffar tisdagar hösten 2020:
22/9, 13/10 och 10/11 kl 13.00.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi ”corona-anpassar” lokalen.
För dagsaktuell info vänligen ring exp. tfn: 08-511 862 40.

Vill du veta mera om vår verksamhet eller fråga om något, kontakta någon av oss i ledningsgruppen:

Jimmy Ullgren, ordförande, Tfn 070-555 47 39
Ove Larsson, vice ordförande, Tfn 073-577 20 16.
Konstantina Mihaylova,  kassör, Tfn 070-640 23 51.
Åke Andersson, Tfn 073-999 75 43.
Birgitta Rydefalk, Tfn: 070-440 27 75
Torsten Berglund, Tfn: 070-327 06 28.
Ann-Marie Forsgren, Tfn: 070-627 61 47.
Britt-Marie Ljungblom, Tfn: 08-511 712 96.

Vallentuna församling. Tfn vx: 08-511 862 00.