Meny

Lekmannakåren ... en mötesplats för alla

Det är en glädje att vara med i samtal och ”bygga broar” för att nå varandra över gränser.

OBS! Med anledning av coronaviruset är denna verksamhet vilande tills vidare. Vi planerar för höstträffar, beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Besked kommer efter sommaren.

I Lekmannakåren, som är en lokal frivilligförening i Vallentuna inom Svenska Kyrkans Lekmannaförbund:

- arbetar vi för att i samarbete främja och vara aktiva i den kyrkliga verksamheten.
- gör vi  frivilliginsatser som en kyrkans förlängda arm i vår bygd,
  i vårt samhälle, t ex i gudstjänstgrupper.
- vill vi vara ett öppet hus med stöd av kvinnor och män,
  unga och äldre över generationsgränser.

Vi vill på vårt sätt omsätta i handling  församlingsinstruktionens program. Tillsammans med förtroendevalda i fyra Sockenråd, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling, samt ca 45 anställda.

Vill du veta mera om vår verksamhet eller fråga om något, kontakta någon av oss i ledningsgruppen:

Jimmy Ullgren, ordförande, Tfn 08-511 713 52.
Ove Larsson, vice ordförande, Tfn 08-511 775 86.
Konstantina Mihaylova,  kassör, Tfn 070-640 23 51.
Jan-Erik Forsberg, sekreterare, Tfn 08-511 716 74.
Åke Andersson, Tfn 073-999 75 43.
Britt-Marie Ljungblom, Tfn: 08-511 712 96
Ulla Trolleryd Gyhlenius, Tfn: 070-669 33 73
Birgitta Rydefalk, Tfn: 08-511 788 74
Emmeli Edgen, Tfn: 08-510 252 96
Torsten Berglund, Tfn: 070-627 06 28

Vallentuna församling. Tfn vx: 08-511 862 00.