Foto: Jennifer Strömberg

Leif Johansson

Minnesord

Den 11 april avled vår organist Leif Johansson. Det är svårt att med ord beskriva vad Leif fått betyda för vår församling. Alltsedan Leif kom till Vallentuna 1987 har han varit något av en musikens mästare med en särdeles förmåga att inspirera körsångare och musiker. Genom åren har han skrivit och arrangerat åtskillig musik. Där var bland annat den rent kyrkliga musiken med kompositionen av ett Juloratorium och en Kyrkomässa, men där fanns också operan “Inga i Snåttsta” som framfördes på Vallentuna teater år 2000. I samband med Vallentuna kyrkas 800-årsjubiléum1998 framförde kören musik från Vallentunakalendariet, en del av Vallentuna kyrkas första liturgiska böcker, den latinska mässboken, daterad 1198.

Leif rörde sig inom ett brett fält och kunde som få balansera olika stilarter och kom också att samarbeta med många andra musiker och inom olika genrer. Under 1990-talet tonsatte han författaren Margareta Melins “Kärnord” och i Psalmer i 2000-talet finns han representerad med psalm 921.

Med kören Vocales genomfördes under Leifs ledning flera stora verk, såsom Mozarts Requiem, J S Bachs Juloratorium, Johannespassionen och Haydns skapelsen, för att nämna några verk. Härvid samarbetade han med musiker från Hovkapellet. Det var ett samarbete som fortsatte genom åren, också under kyrkoårets stora firningshelger, då kör och musiker framförde olika verk under Leifs ledning. Han önskade att de stora högtiderna skulle få fördjupas med musikens kraft. Detta kom hela församlingen till del och kom också att bära frukt.

I gudstjänsterna fick vi ta del av och inspireras av både egenkomponerad musik såväl som av de etablerade standardverken. I samband med att vi införde extra musik på högtidsdagarna startade Leif även en mindre sånggrupp som medverkade vid gudstjänster någon gång i månaden. Tidigare ledde Leif även en ungdomskör.  I samarbete med församlingens alla körer gladdes vi över de numera traditionella julkonserterna veckan före jul. En annan tradition var midsommaraftonens konsert i kyrkan tillsammans med Riksspelmannen Lasse Widén.

Det centrala för Leif såsom kyrkomusiker var och förblev gudstjänsten/mässan och han lade ner mycket tid och energi för att psalmerna och musiken skulle klinga och passa in i sitt sammanhang. Därtill med spännande nya preludier till varje psalm. Som präst var det en glädje att samarbeta med Leif. Han var mån om att budskapet skulle nå ut också genom det musiken förmedlar. Allt var en helhet även med det avslutande postludiet. Där var alltid något nytt att upptäcka. Plötsligt hör vi hur orgelns pipor förmedlar ett djup som vi tidigare inte anat. Däri var Leif också en god teolog, redo att gestalta evangeliet med musiken. Många har genom Leifs försorg fått del av musikens uppbyggande kraft som han också önskade skulle ge hopp, tröst och mening.

Leif var under sina år i församlingen samordnare för den kyrkomusikaliska verksamheten och var drivande i att en ny kororgel kom på plats i Vallentuna kyrka. 2004 erhöll Leif Stockholms stift kyrkomusikerstipendium, S:ta Ceciliapriset. Under 26 år var Leif även lärare i musikteori på Stora Sköndals kantors-utbildning.

En hängiven kyrkomusiker har nu avslutat sin tjänst. Leif följde Psaltarpsalmens uppmaning “Sjung och spela till Herrens ära”. Det gjorde han till slutet av sin jordiska gärning. Nu får vi tro att han sjunger och spelar till Herrens ära på ett nytt sätt. Vallentuna församling sörjer och saknar en medarbetare och vän. Våra böner och tankar går till Eva och familjen.

Vi tackar Gud för vad Leif fått betyda.

Vila i frid Leif!

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde emerita och Karl-Erik Forsgren, tidigare Kyrkorådets ordförande