Kontemplativ bön

- ett möte med Gud bortom orden

OBS! Ingen ny grupp startar 2020.

Meditation och mindfulness är begrepp som ofta associeras med österländska traditioner. Mindre känt är att den kristna mystika traditionen har egna djupa källor att ösa ur när det gäller stillhet och meditation. Ända från 200-talets ökenfäder och ökenmödrar har insikten funnits om den inre tystnadens omistliga betydelse för det andliga livet.

Välkommen att pröva en av de vägar som växt fram i den kristna kyrkan – den kontemplativa bönen. Vi följer de steg som den ungerske jesuitprästen Franz Jalics beskriver i boken ”De andliga övningarna i kontemplativ form” (Artos Förlag).

Inga förkunskaper behövs, men en positiv nyfikenhet och en öppenhet för Guds närvaro i ditt liv är grundläggande.