Skymning, himmel, vatten och träd

Kontemplativ bön

Bön bortom orden – en väg till fördjupad tro

Välkommen till en introduktionsdag i retreatens form, där vi steg för steg lär känna den kontemplativa bönen som en hjälp till inre stillhet och uppmärksam närvaro inför Gud. Denna böneform har djupa rötter i den kristna traditionen, alltifrån Jesus själv via 300-talets ökenmödrar och ökenfäder, de medeltida mystikerna och ända in i vår egen tid.

Du behöver inte vara ”färdig” i din tro för att delta, men gärna ha en öppenhet och nyfikenhet inför den kristna tron. Den tyske Jesuitpatern Alfred Delp skriver:
”Gud agerar inne i människan, inne i varje individs innersta. I detta upplysta rum är vi helt oss själva. Just där etableras vårt sanna jag och vi inser att vårt liv framspringer ur Guds hemliga källor”.

Vi möts i Frösundagården söndag den 5/9 2021 kl 09.30-16.00
Obs! max 10 deltagare.

Självkostnadspris för förtäring under dagen: 150 kr.

För anmälan eller mer information:
Kontakta Eva Cronsioe, retreatledare
Tfn: 070-303 30 13
Skicka e-post till Eva Cronsioe