Skymning, himmel, vatten och träd

Kontemplativ bön

Bön bortom orden – en väg till fördjupad tro

Välkommen till en introduktionsdag i retreatens form, där vi steg för steg lär känna den kontemplativa bönen som en hjälp till inre stillhet och uppmärksam närvaro inför Gud. Denna böneform har djupa rötter i den kristna traditionen, alltifrån Jesus själv via 300-talets ökenmödrar och ökenfäder, de medeltida mystikerna och ända in i vår egen tid.

Den kontemplativa bön vi praktiserar tar sin början i mötet med naturen, den egna andningen och kroppen, för att sedan landa i den kortaste formen av Jesusbönen. Bönen är inte en teknik för sinnesro och avspänning, även om den har sådana effekter. Fokus ligger på att bejaka och varsebli Guds närvaro och handlande i våra liv.

Du behöver inte vara ”färdig” i din tro för att delta, men gärna ha en öppenhet och nyfikenhet inför den kristna tron. Den tyske Jesuitpatern Alfred Delp skriver:
”Gud agerar inne i människan, inne i varje individs innersta. I detta upplysta rum är vi helt oss själva. Just där etableras vårt sanna jag och vi inser att vårt liv framspringer ur Guds hemliga källor”.

Vi möts i Frösundagården lördag den 16/1 kl 10-16. Obs! max 10 deltagare.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och räknar med att var och en tar personligt ansvar.

Självkostnadspris för förtäring under dagen: 150 kr.
Introduktionsdagen är en förutsättning för deltagande i den grupp för kontemplativ bön som möts i Vallentuna kyrka varannan tisdag.

För anmälan eller mer information:
Kontakta Eva Cronsioe, retreatledare
Tfn: 070-303 30 13
Skicka e-post till Eva Cronsioe