Förtroendevalda ordföranden 2018-2021

Karl-Erik Forsgren. Ordförande i Kyrkorådet.
Tfn: 08-511 862 50
Växel: 08-511 862 00.
Skicka e-post till Karl-Erik Forsgren 

Lars Edgardh, ordförande i Frösunda sockenråd.
Tfn: 070-624 00 91
Skicka e-post Lars Edgardh

Clas Johansson. Ordförande i Markims sockenråd.
Tfn: 08-512 403 93
Skicka e-post till Clas Johansson 

Arne Karlsson. Ordförande i Kyrkogårds- och fastighetsutskottet.
Tfn: 08-511 862 35. 
Växel: 08-511 862 00.
Skicka e-post till Arne Karlsson 

Mona Karlsson. Ordförande i Vallentuna sockenråd.
Tfn: 08-511 717 40
Skicka e-post till Mona Karlson

Carl-Axel Olsson. Ordförande i Kyrkofullmäktige samt ordförande i Orkesta. Tfn: 0709-70 07 76.
Skicka e-post till Carl-Axel Olsson.