En stor sten och prästkragar som växer ur en spricka i stenen, bakom en strand och vatten.

Föräldratanken

En stund för dig själv tillsammans med andra.

Ett tillfälle att tänka, tanka och dela livet som det är just nu.
Enkelt fika serveras. 

Vi träffas alla tisdagar kl 19-21 i Bällstabergslokalen.
OBS! Med anledning av coronaviruset är Föräldratanken stängd tills vidare.

Du hittar lokalen invid Bällstabergs torg - strax intill Roslagsbanans station Kragstalund! (Mitt emot Bällstabergsskolan) Adress: Bällstabergs torg 2.

För mer information kontakta:
Maywor Åkerman, diakonikonsulent i Vallentuna församling. 
Är tjänstledig nu och går sedan i pension.

Maria Hermanssnon, samordnare för diakonin.
Tfn: 08-511 862 05