Viktig information rörande våra verksamheter

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och risk för sjukdomen Covid 19 har vi i Valdemarsviks och Ringarums församlingar anpassat våra verksamheter tills vidare, i avvaktan på att risken för smitta avtar.

Anpassningen av våra verksamheter handlar om att värna de som är utsatta. I ett läge där några kan fara väldigt illa av att bli smittade vill vi göra vad vi kan för att skydda dem som tillhör riskgrupper.

Men kanske är det nu viktigare än någonsin att tillsammans be för varandra och vårt samhälle. När vi inte vet vad vi ska göra kan vi alltid be, därför kommer vi att fira våra planerade gudstjänster men för tillfället firar vi inte med nattvard. För den som vill finns möjlighet att fira enskild nattvard med tjänstgörande präst efter gudstjänsten. När vi samlas till gudstjänst är det ett gemensamt ansvar för oss alla att vara rädda om varandra, att undvika att krama om varandra eller ta i hand, att hosta och nysa i armvecket och att tvätta händerna ofta.

Våra kyrkor i Valdemarsvik och Ringarum står alltid öppna mellan kl. 08.00 och kl. 15.00 vardagar för den som vill gå in för en stunds enskild andakt och förbön för världen och vårt samhälle. Gusums, Gryts, Östra Eds och Tryserums kyrka öppnar vi gärna om du vill gå in. Kontakta församlingsexpeditionen på telefon 0123-101 13, så ser vi till att någon kan komma och öppna kyrkan. För den som vill prata en stund finns möjligheten att kontakta någon av våra präster för själavårdande samtal:

Komminister Lars Linnarsson tel. 0123 – 100 22, sms: 070 41 91 586

Komminister Erik Gruvebäck tel. 0121 – 307 71, sms: 076 81 23 332

Komminister Jacob Sernheim tel. 0121 – 307 72, sms: 070 49 31 926

Kyrkoherde Matilda Helg tel. 0123 – 123 75, sms: 070 62 60 259

För att förhindra smittspridning kommer vi att ställa in alla gemenskapsaktiviteter där vi serverar mat. Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendation att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter och ställer därför in verksamheter där vi vet att många äldre personer deltar. De verksamheter som tills vidare ställs in är:

Dagledigsamlingar i Valdemarsvik och Ringarum
Fredagsfika i Gusum
Soppluncher
Asylverksamheten i Valdemarsviks församlingshem
Syföreningsträffar
Studiecirkeln i Ringarum
Kyrkkaffen i samband med gudstjänster
Körövningar för Tryserums-Östra Eds kyrkokör, Valdemarsviks-Gryts kyrkokör, Vis-kören och Cantuskören
Andakter på Åldersros äldreboende, Vammarhöjden, Karbasen, äldreboendet i Gusum och Ringgården.
Hembesök till äldre
När det gäller våra barn- och ungdomsverksamheter kommer vi att följa skolornas beslut. Så länge skolorna bedriver ordinarie undervisning kommer vi också att bedriva vår barn- och ungdomsverksamhet. Fattar skolorna beslut om att inte undervisa i skolorna, så kommer vi att stänga vår barnverksamhet tills skolorna öppnar igen.

När det gäller dop, vigslar och begravningar sker inga förändringar i planeringen. Vi kommer att fortsätta glädjas över att få döpa barn in i kyrkans gemenskap, be om Guds välsignelse över dem som ingår äktenskap och samlas för att ta avsked av dem som lämnat oss och överlämna dem i Guds händer. Du som planerar att gå på ett dop, en vigsel eller en begravning vill vi uppmana att ta särskild hänsyn till andra deltagare. Om du misstänker att du kan vara utsatt för smitta bör du stanna hemma, hur tråkigt det än är att avstå från att vara med. Vi befinner oss i en tid då vi behöver värna om varandra och särskilt dem som tillhör riskgrupper.

Medarbetare i Valdemarsviks-Ringarums pastorat beordras att stanna hemma vid minsta misstanke om att ha varit utsatt för smitta, eller vid minsta tecken på sjukdom. Det gör vi för att du skall kunna vara trygg i mötet med oss, men det kan också innebära att vi under perioder kan vara svåra att nå. Vi ber om förståelse för eventuellt längre handläggningstider.

Vid frågor om våra verksamheter kontakta i första hand ledaren för den verksamhet du har frågor om, eller kontakta församlingsexpeditionen på telefon 0123- 101 13. Vid frågor om hur vi arbetar med vårt smittskyddsarbete kontakta kyrkoherde Matilda Helg på telefon 0123- 123 75.

Vi ber:

Gud, du som är nådens och modets Gud,

vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.

Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,

med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.

Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer

och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.

I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Amen