Ungdomskör

Församlingen arbetar aktivt för att samla ungdomar i högstadieålder och uppåt till gemensam sång.

Ungdomskören samlas och övar inför skilda projekt och har tidigare medverkat i bl.a. Ted Gärdestad-mässan och Jesus Christ Superstar.
Ungdomarna medverkar också i andra gudstjänster kyrkan anordnar. 
Vill du vara med och sjunga?
Kontakta körledare Marie Dimpker 0123-104 72 eller marie.dimpker@svenskakyrkan.se