Meny

Samtalsgrupper

I våra församlingar har vi mer eller mindre regelbundet samtalsgrupper igång. I en värld där vi ständigt matas med information och intryck av olika slag kan det vara skönt att stanna upp och samtala med andra en stund.

I samtalsgruppen träffas man för att dela erfarenheter av livet och byta åsikter och synpunkter. En präst leder samtalet men man bestämmer tillsammans vad samtalen ska handla om. Ofta tas aktuella frågor upp, men det kan också handla om den kristna trons innehåll i allmänhet, eller etiska spörsmål.

I Ringarums församling

En tur runt jorden – vi läser och samtalar  En samtalsgrupp i Ringarums församling. Vi träffas en gång i månaden och samtalar kring en bok som vi gemensamt valt ut. Temat blir ”världen” och tillsammans ger vi oss ut på en resa runt jorden. Tanken är att vi genom framför allt romaner ska få möta andra kulturer och låta dem speglas i våra egna liv. Vi börjar med att tillsammans fira veckogudstjänst i Ringarums kyrka 18.30.

Anmäl dig till Mikaela Stigsdotter Larsson Telefon: 0121 30772              mikaela.stigsdotter.larsson@svenskakyrkan.se

I Valdemarsviks församling

Vill du vara med i en samtalsgrupp eller har någon idé om ett ämne du vill samtala om? Kontakta Matilda Helg 0123-123 75 e-post: matilda.helg@svenskakyrkan.se