Meny

Musik

Vår församling har ett rikt musikliv med körer och ensemblegrupper. Läs vidare inom respektive område

Kom med och sjung eller spela!  

Valbo församling hälsar dig varmt välkommen att delta i någon av våra grupper med körsång och musik. De presenteras dels i denna flik, Musik, samt under fliken Barn & ungdom.

Musiken i församlingen

Musiken har alltid haft en framskjutande plats i gudstjänsten. Det kulturella värdet av kyrkomusiken kan inte överskattas. Allt från den gregorianska sången som är enstämmig och oackompanjerad, via kantaten, där den flerstämmiga kören ackompanjeras av orgel eller ensemble, till gospeln och Taizésångerna - den protestantiska psalmskatten icke att förglömma.

I dagens samhälle är det i stort sett endast inom kyrka och frikyrka som denna rikedom hålls vid liv. Därför vill vi i församlingens verksamhet på olika sätt erbjuda dig att få kunskap om kyrkomusiken.