Om Valbo-Hedesunda pastorat

Varför är vi ett pastorat och vad är skillnaden mot att bara vara församling?

Valbo-Hedesunda pastorat består av två församlingar, Valbo och Hedesunda, som genom en sammanläggning den 1 januari 2018 blev ett pastorat.

Vad är ett pastorat?

Före 2014 avsåg pastorat en kyrkoherdes (tidigare pastors) tjänstgöringsområde, det vill säga det geografiska område inom vilket en församlings pastor verkade med gudstjänster och förrättningar. Idag inebär pastoratet den enhet i vilken all administration kring ekonomi, tjänster, fastigheter och begravningsfrågor behandlas.

pastoratets kyrkor

I pastoratet finns 4 kyrkor:

Valbo kyrka, Forsbacka kyrka, Hedesunda kyrka och Ansgariikyrkan.

Anställda

I pastoratet har vi drygt 30 anställda. Vi firar oftast gudstjänst på två ställen varje söndag – varav minst en mässa. Vi erbjuder kör- och musikliv, mycket barn- och ungdomsverksamhet men också mycket verksamhet för alla åldrar.

Församlingsinstruktion - Vad vill vi? Vad gör vi?

Ta del av vår församlingsinstruktion och läs mer om hur vi vill verka.