Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Söka hjälp

Så här gör du om du vill söka hjälp:

Fyll i en ansökan

Fyll i en ansökan här på hemsidan, se formulär nedanför. Du kan också ladda hem blanketten, skriva ut den, fylla i för hand och lämna in.

Inkomstuppgifter begärs in. Information som lämnas med denna blankett sparas under följande år.

Sista dagen för ansökan är fredag 3 december, för att hinna beredas på mötet den 10 december.

HUR GÅR VI TILLVÄGA?

Efter behovsprövning fördelar vi de bidrag som kommit in. Veckan innan jul lämnas matkassar ut i samband med julklappsutdelning.

Sökande

Hushållets sammanlagda inkomst, inkl. barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag och liknande.

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter: svenskakyrkan.se/valbohedesunda/GDPR

Välj det sätt du skulle vilja ha stödet utbetalt, antingen via bankkonto, presentkort eller rekvisition. Om du anger via bankkonto kommer vi att ta kontakt med dig via telefon för att ta in bankkonto uppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Samtycke:  Genom att skicka in denna ansökan samtycker du till att vi får hantera de personuppgifter som du har uppgett.  Behandling:  Dina personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med ansökan om ekonomiskt stöd kommer att endast lagras hos diakonen.  Ändamål:  Personuppgifterna och annan information kan komma att kontrolleras av diakonen.  Lagringstid:  Personuppgifterna kommer endast att användas och sparas i ett (1) år.

Dina uppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om GDPR och dina rättigheter.