Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten är en form av gudstjänst som möter dagens människor utifrån vårt sökande efter andlighet.

Vad är en sinnesrogudstjänst?

Sinnesrogudstjänsten är en form av gudstjänst som möter dagens människor utifrån deras sökande efter andlighet.

Det här är en gudstjänst som berör alla. Om du är trött och sliten, har eller har haft missbruks- eller relationsproblem eller kanske söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella är du varmt välkommen hit.

Namnet sinnesrogudstjänst kommer av att deltagarna läser sinnesrobönen som inledning, en bön som ger förtröstan och som används inom 12-stegsprogrammet och många av besökarna har erfarenhet av missbruk i olika former.

Vad händer under en sinnesrogudstjänst?

Vid varje sinnesrogudstjänst gästas vi av en eller flera musiker.
Musiken talar till oss på ett annat plan än det talade ordet.
Musiken är viktig i gudstjänsten.

Vi gästas också av en delare. Delaren har själv, i någon form, levt ett destruktivt liv, som hen tagit sig igenom. Delaren berättar om sin resa - sin livsväg.

Mitt i gudstjänsten ges möjlighet att besöka olika platser i kyrkan. Vid en plats kan du till exempel tända ett ljus för dig själv eller för någon du tänker på, vid en annan plats finns möjlighet till personlig förbön  eller så kan du skriva en bön och lägga i en bönekorg, som sedan bärs fram i gudstjänsten. Det går också bra att bara sitta kvar i bänken med sina egna tankar, böner och reflektioner som sällskap.

I varje sinnesrogudstjänst ber vi Sinnesrobönen tillsammans. Här finns inga krav, inga förväntningar och ingen stress. Bara sinnesro som vi vill dela med oss av.

När firas sinnesrogudstjänst i Forsbacka?

Den andra söndagen i månaden kl. 18.00 firar vi Sinnesrogudstjänst. Fika serveras från kl. 17.00. Det kostar ingenting, men man får lämna en frivillig gåva om man så önskar.

Varmt välkommen till en stund av återhämtning -  och påfyllning av sinnesro.

Anna-Lena Hyson

Valbo-Hedesunda pastorat

Diakon