Musik

Vårt pastorat har ett rikt musikliv med verksamhet från 0 år och uppåt! Läs vidare på respektive undersida.

Kom med och sjung eller spela!  

Valbo-Hedesunda pastorat hälsar dig varmt välkommen att delta i någon av våra grupper med körsång och musik. De presenteras dels i denna flik, Musik, samt under fliken Barn & familj.

Musiken i kyrkan

Musiken har alltid haft en framskjutande plats i gudstjänsten. Det kulturella värdet av kyrkomusiken kan inte överskattas. Allt från den gregorianska sången som är enstämmig och oackompanjerad, via kantaten, där den flerstämmiga kören ackompanjeras av orgel eller ensemble, till gospeln och Taizésångerna - den protestantiska psalmskatten icke att förglömma.

I dagens samhälle är det i stort sett endast inom kyrka och frikyrka som denna rikedom hålls vid liv. Därför vill vi i pastoratets verksamhet på olika sätt erbjuda dig kunskap om kyrkomusiken!