Meny

Informationsbladet

Valbo-Hedesunda pastorats informationsblad är ett blad som delas ut till alla brevlådor i pastoratet 2 gånger per år. I bladet finns viktig information om händelser i pastoratet samt om allt vad som erbjuds vid varje start av vår- och hösttermin.

Informationsbladet är tänkt att komma ut 2 gånger per år vid start av vår och höstterminen.

Ladda ner Infobladet nedan.

För att kunna läsa informationsbladet krävs det ett program som kan läsa PDF format. Adobe reader rekommenderas och installeras gratis via denna länk.