Meny

Coronaviruset och kyrkans verksamheter

Vi tar din oro på allvar! Vi vill att du ska känna dig trygg att gå i gudstjänst och delta i verksamheter. Förutom att följa de direktiv som ges av myndigheterna så väljer pastoratet att den närmaste tiden anpassa sina rutiner.

Denna sida uppdateras löpande med ny information om våra gudstjänster och verksamheter. 

Gå därför in och läs på hemsidan då och då för att hålla dig uppdaterad!

Paus i verksamheten

Det är nu risk för allmänspridning av coronaviruset. Därför måste alla ta ansvar för att förhindra att smitta sprids.

Till följd av detta har pastoratet beslutat att pausa all verksamhet, grupper och körer tills vidare. Vissa arrangemang flyttas fram eller ställs in.

 Gudstjänster firas som planerat.

 

Just nu gäller följande rutiner;

Undvika handhälsningar

Undvika handskakningar och kramar vid hälsning när vi möts i olika sammanhang.

Ingen nattvard

Alla gudstjänster firas som gudstjänst, dvs, inga mässor - ingen nattvard.
Veckomässorna på Mikaelsgården kommer att firas som andakter.

Sopplunch

Soppluncherna har nu sommaruppehåll. 

Furugården och Ängslyckan

Alla gudstjänster som firas på älrdeboenden Furugården i Valbo och Ängslyckan i Hedesunda kommer att ställas in enligt med de rekommendationer om att begränsa onödiga sammankomster hos äldre som utgör en riskgrupp.

Förhöjd städning

Förhöjd städning i lokalerna vad gäller handtag, trappräcken, toaletter mm.


Ytterligare riskbedömningar kommer att göras och vi uppdaterar informationen återkommande, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vad har bönen Vår fader och handhygien gemensamt? Såhär i virustider är det viktigt att tvätta händerna! Ofta, noga och länge. Minst 30 sekunder. Ungefär lika länge som det tar att läsa bönen Vår Fader. Prova nästa gång du tvättar händerna!