Kyrkogårdsarbetare kör en skottkärra lastad med borttagna sommarblommor.
Foto: Annika Björklund

För dig som har kyrkogårdsärenden

När du har frågor som rör pastoratets kyrkogårdar och gravar, till exempel gravskötsel eller gravrättsinnehavare.

Just nu på kyrkogårdarna i Valbo-Hedesunda pastorat

Allhelgonahelgen 2022:
”Finalen” på höstsäsongen är allhelgonhelgen och då finns personal på plats vid vissa tider på alla kyrkogårdar. Den helgen uppmärksammar och minns vi dem som har lämnat det här livet. Även om du inte har en grav att gå till så besök gärna en kyrkogård och upplev stämningen med alla tända gravljus och minns den du saknar. Information om tiderna med öppen kyrka och kaffeservering på kyrkogårdarna kan du läsa här på hemsidan.

Hösten 2022:
Sommar övergår till höst och löven byter färg. Den största lövmängden tas upp i oktober. Dessförinnan tas sommarblommorna bort och skötselgravarnas rabatter höstgrävs. Kyrktornet på Forsbacka kyrkogård har tjärats. Ett insektskapell håller på att byggas av restmaterial på Hedesunda kyrkogård.
Sommarblommorna tas bort, häckar har klippts ned.

Hjälp med gravskötsel
Om du inte vill eller kan vårda din grav själv kan du beställa skötsel av Valbo-Hedesunda pastorat. Nu i höst kanske du vill ha hjälp med att plantera ljung eller tända ett ljus på graven. Ring 026-19 73 19 för hjälp med gravskötsel.
Här finns gravfoldern om gravskötsel med prislista att ladda ned, öppnas som en pdf.

Gravskötsel 2021-2022

Skötsel tecknas på 1 år.

I skötsel ingår:
Vårstädning, iordningställande av rabattyta på våren, byte av jord, beskärning och putsning av växter, kupning av rosor, vattning och gödsling, kanthuggning av rabatt, ogräsrensning, borttagning av vissna blommor, renhållning, klippning av gräsyta samt prydnadskrattning vid sandyta.

Gravskötsel pris:

 • Kistgrav 625 kronor
 • Urngrav 495 kronor
 • Varvgrav, inkl. plantering 495 kronor
 • Gräsklippining utan planteringsyta 230 kronor
 • Plantor inkl. planteringskostnad
  Små plantor inkl. plantering 25 kronor/st
  Stora plantor inkl. plantering 50 kronor /st
  Ljung inkl. plantering 75 kronor/st
  Vinterkrans 200 kronor/st

Avgifterna är fastställda av kyrkofullmäktige i Valbo-Hedesunda pastorat,
och gäller även år 2022.


Plantering av sommarblommor påbörjas i början av juni.
Borttagning av sommarblommor påbörjas i slutet av september.
Plantering av ljung sker under oktober.
Gravlyktor och ljushållare får sättas ut på gravarna 
från 1 oktober fram till den 10 maj. Gravlyktorna på kyrkogården tas bort från gravarna efter den 10 maj på grund av att lyktorna försvårar skötseln, brandrisken av glaset och att de lätt förstörs när gravarna trimmas.
 

Om du har frågor om gravar och gravskötsel...

Kontakta Pastorsexpeditionen på telefon 026 - 19 73 19 eller via mail:
valbo-hedesunda.pastorat@svenskakyrkan.se