Församlingsråden

i Valbo-Hedesunda pastorat, mandatperioden 2022-2025

Församlingsrådet i Hedesunda församling

Eva Andersson
Anna-Lena Friman
Linn Hofrén, ordförande
Mia-Marie Kjellgren, kyrkoherde
Birgitta Lindqvist
Jennica Modin
Ingrid Winblad
Tord Åhlstrand
Peter Åström

Församlingsrådet i Valbo församling

Anders Berglund
Mårten Bjöörn, ordförande
Per Erlandsson
Boel Fredriksson
Ing-Britt Holmblad
Mia-Marie Kjellgren, kyrkoherde
Marie-Ann Kruhsberg
Maria Malmqvist
Helena Näslund
Lii Tjörneryd