Digitala psalmer

Här finner ni inspelad musik/psalmer

Kommer inom kort.

Åtta körsångare står och sjunger på coronasäkert avstånd från varandra i Umeå stads kyrka.

Digitala konserter i juletid

Välkommen att ta del av konserter med advents- och julpsalmer, sånger och körstycken – från soffan där hemma.

Digitala gudstjänster

För dig som av olika anledningar inte kan besöka oss fysiskt hittar du här pastoratets digitala gudstjänster och andakter.