Meny

Bön i en orolig tid

Bär du på oro och ängslan? Vad tynger dig? Vad vill Du att vi ber om?

Jesus säger: ”där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” I församlingen finns personer som ber för Dig.

Valbo kyrka är öppen för enskild bön och ljuständning, Vardagar kl. 09.00-15.00
med reservation för begravningar.

Vi vill också tipsa om Svenska kyrkans bönewebbdär du själv skriver och ber så att alla ser.​

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.