Meny

Begravning i tider av pandemin

Döden drabbar oss alltid och mitt i sorgen ska en mängd praktiska beslut tas. I denna oroliga tid vill vi som Kyrka och begravningshuvudman här ge några ord på vägen vad gäller begravningen. Dagens situation kräver att vi måste göra avkall på sådant som i vanliga fall är så viktigt och betydelsefullt vid dödsfall, begravning och sorgearbetet. Tillsammans vill vi medverka till att det ändå blir ett värdigt och fint avsked av varje människa.

Begravning och/eller kremering ska enligt lag ske inom en månad efter dödsfallet. Det innebär att det förmodligen inte går att samlas till en gemensam gudstjänst eller avskedstagande där alla som sörjer den döda får ta avsked. Till exempel innebär restriktioner kring samlingar att många släktingar och vänner hindras från att närvara fysiskt vid begravningen.

 

Begravning vid kremering

Begravningsgudstjänst kan hållas med kista. Den kan hållas i kyrka, kapell eller i vissa fall, utomhus på kyrkogården. Vi håller ordentligt avstånd och samlar max 45 deltagare. Urnnedsättning sker vid ett senare tillfälle.

 Begravningsgudstjänst kan ske med urna. Den kan hållas i kyrka, kapell eller i vissa fall, utomhus på kyrkogården. Vi håller ordentligt avstånd och samlar max 45 deltagare. Kan avslutas med att urnan sänks i graven.

Begravning utan kremering

Begravningsgudstjänst sker med kista - i kyrka, kapell eller i vissa fall, utomhus på kyrkogården. Vi håller ordentligt avstånd och samlar max 45 deltagare. Kan avslutas med att kistan sänks i graven.

Skjuta upp begravningsgudstjänsten?

Ni väljer vad som passar er situation bäst, men vårt råd är att genomföra en begravningsgudstjänst i någon form i närtid. Ingen vet hur länge vi kommer att behöva leva under dessa restriktioner och i värsta fall innebär en uppskjuten begravning att det dröjer mycket länge innan ett ordentligt avsked kan tas och den döda kan gravsättas.

En liten begravningsgudstjänst i närtid, med en mindre församling människor, kan spelas in eller sändas över videolänk. Det går också utmärkt att samlas till en större minnesceremoni när läget väl tillåter, förhoppningsvis under 2021.

Släkt och vänner

Ni som anhöriga väljer om begravningsgudstjänsten ska vara öppen för alla, som i normala fall (föranmälan är i sådana fall bra), eller om ni vill ha den bara för de allra närmaste (då skriver man inget om gudstjänsten i annonsen). Ha i åtanke att det inte bara är de närmast sörjande som drabbas, utan vänner och bekanta känner sig i många fall ensamma i sin sorg nu när vi inte kan mötas som vanligt. Prata gärna med oss om hur fler än de som kan vara med på begravningen ändå kan ta avsked och utrycka sin saknad. Några förslag är:

-   Inspelning/foton

-   Enskilda avsked på annan tid

-   Samling på annan plats – i kyrka/kapell på hemorten

-   Minnesstund i framtiden

 

Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Valbo-Hedesunda Pastorat vill gärna dela med oss av den erfarenhet vi har av avsked, sorg och livet vidare. Vi finns tillgängliga för samtal om såväl begravning, avsked och sorgearbetet. Alla kan vända sig till oss, oavsett hur och när begravningen blir. Pastorsexpeditionen kan förmedla kontakten, ring 026-197319.