Svenska kyrkan i Vadstena och Dal stödjer uppropet #vardeljus

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan välkomnar #vardeljus, där kvinnor i kyrkan vittnar om kränkningar, trakasserier och övergrepp. Det är bra att det kommer ut, att tystnadens kultur bryts både i samhället i stort och i kyrkan.

Varje övergrepp som sker i ett kyrkligt sammanhang är förfärligt och helt oacceptabelt. I kyrkan har människor rätt att känna sig trygga. Det råder absolut nolltolerans mot alla övergrepp eller kränkande behandling.

Övergrepp ska polisanmälas. Samtidigt finns det en tydlig ordning och riktlinjer hur Linköpings stift och Svenska kyrkan hanterar och förebygger kränkningar, trakasserier och övergrepp. 

Här kan du ta del av uppropet.

Läs ärkebiskop Antje Jackeléns kommentar och stöd till #vardeljus.

"1382 kvinnor i upprop mot trakasserier och övergrepp i kyrkan" (artikel på Kyrkans Tidnings hemsida).

Sexuella övergrepp i kyrkan

Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta, dels genom förebyggande arbete och dels genom att stödja den som har blivit utsatt för övergrepp. 

Läs mer på Linköpings stifts hemsida.