Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ny kyrkohandbok

På Pingstdagen den 20 maj klockan 11.00 togs den nya kyrkohandboken i bruk i högmässan i Vadstena klosterkyrka.

Hur har vi gjort i Vadstena och Dal?

Under januari till mars inbjöds alla församlingsbor, förtroendevalda, kyrkvärdar och anställda till två söndagsforum och fem studiecirkelkvällar. Träffarna var tillfällen för kunskapsinhämtning och goda samtal; präster, diakon och musiker delade med sig av sina kunskaper liksom många engagerade och kunniga församlingsbor. Vi kunde konstatera att gudstjänsten engagerar och att vi inte var överens om allt, men att vi kunde lyssna och förstå att just det jag anser konstigt och ovidkommande i en gudstjänst, kanske är oerhört viktigt och nära hjärtat för en annan och vise versa. Att jobba med gudstjänstförnyelse kräver därför stor ödmjukhet inför varandra och inför traditionen.

I Klosterkyrkan fanns dessutom en låda där man har kunnat lägga synpunkter på barn, familj och unga i gudstjänsten. Många goda synpunkter har kommit in och ett resultat är bl a att förutom den fina ”Noas Ark” längst fram i kyrkan, finns nu också ett ritbord i närheten av bokbordet.

Här finns mycket att jobba vidare med för att alla skall känna sig delaktiga. Söndagsskola under gudstjänsttid är ett förslag som kommit in från många. Det är en god tanke som också är en utmaning – Var skall man vara ? Vilka skall leda? Barn kommer ofta inte själva, så hur gör man det också viktigt och angeläget för föräldrar? Är det möjligt att tänka en gudstjänst där alla får ta plats eller behövs olika gudstjänster? Här är arbetet bara påbörjat.

Det närmaste året får vi tillsammans se som ett år att pröva några bitar av den nya handbokens material. Några saker kommer ändras. I Dals församling kommer det kanske mest märkas i mässmusiken där en del ny musik kommer prövas under sommaren. I Vadstena kommer högmässan fortfarande vara en liturgiskt rik gudstjänst, men den inledande bönen – som många kunnat utantill – finns inte med i nya handboken och har därför bytts ut. Vi kommer också pröva en del ny gudstjänstmusik i Klosterkyrkan. Den del på kyrkoåret som vi är inne i nu kallas Trefaldighetstiden och sträcker sig ända fram till Advent. Under denna tid kommer vi inte förändra ordningarna ytterligare, om det inte blir uppenbart att något inte alls fungerar i längden, utan får pröva och utvärdera. Nästa steg blir sedan att se över gudstjänstordningarna till Advent och Jul under hösten och fortsätta jobba med frågan om en gudstjänst för alla.

Felix Egegren, komminister

Läs mer

På sidan 12-15 i Kyrkporten sommaren 2018 kan du läsa mer om arbetet med den nya kyrkohandboken lokalt och nationellt.

FRÅGOR?

Felix Egegren
Komminister i Vadstena och Dals församlingar
Kaplan för Klosterkyrkan
Telefon: 0143-298 53
E-post: felix.egegren@svenskakyrkan.se