Prata med oss

Kontakt

Vadstena och Dals församlingar Besöks- och postadress: Gräsgatan 31, 59230 Vadstena Telefon: +46(143)29850 E-post till Vadstena och Dals församlingar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ny kyrkohandbok

Onsdagsträffar och Söndagsforum inför implementeringen av den nya kyrkohandboken.

Alla församlingsbor, förtroendevalda, kyrkvärdar och anställda hälsas välkomna eftersom ni alla bär på erfarenheter om gudstjänstlivet som är viktiga att ta vara på.

ONSDAGSTRÄFFAR

Vadstena församlingshem 19.00–21.00.

5 onsdagar under perioden januari till mars inbjuds till samtal klockan 19.00–21.00 i församlingshemmet i Vadstena. Träffarna är kostnadsfria och kommer innehålla en föreläsningsdel på 35-45 minuter samt fika och reflekterande samtal utifrån den egna gudstjänsterfarenheten. Musikaliska exempel skall vi också försöka få med.

31 jan
Om gudstjänstens rötter och historia, Varför firar vi Gudstjänst? Varför firar jag gudstjänst?

14 feb
Om Inledningen, hur börjar en gudstjänst, vad möter jag först – Förlåtelsen, Kyrie och Gloria.

28 feb
Om Ordet, bibelläsningar och predikan och trosbekännelsen. Vilken trosbekännnelse kan jag stämma in i?

14 mars
Om Måltiden, nattvardens liturgi, om delande och delaktighet.

28 mars
Om Sändningen, vad vill jag bära med mig från en gudstjänst?

SÖNDAGSFORUM

Vadstena församlingshem 16.00–18.00.

28 jan
Om den nya kyrkohandboken – en översikt. Varför behövs en ny kyrkohandbok? Vad innebär den? Föreläsning varvat med musikaliska exempel och reflexioner.

25 mars
Vad är viktigt för mig i en gudstjänst?
Workshops kring gudstjänstens kärnvärden. Ett sätt att samtala och dela erfarenheter kring gudstjänsten.

FRÅGOR?

Felix Egegren
Komminister i Vadstena och Dals församlingar
Kaplan för Klosterkyrkan
Telefon: 0143-298 53
E-post: Felix Egegren

Under slutet av mars och april kommer församlingens anställda, gudstjänstansvariga (ytterst kyrkoherden), och församlingsråden fastställa en ordning för huvudgudstjänsterna i Vadstena och Dals församling utifrån den nya kyrkohandboken och utifrån de erfarenheter som inkommit från samtal och forum.

PS. Man kommer även i fortsättningen säga ”Fader”, Herre” och Gud” i gudstjänsten.