Indirekta val

Nyhet Publicerad

​​Kyrkovalet har ägt rum och väljarna har därmed sagt sitt. Det som nu återstår är de indirekta val som ska göras lokalt, i stiften och på den nationella nivån.

 

Här kan du läsa om de indirekta val som ska genomföras i nyvalda beslutande och verkställande organ efter kyrkovalet.

De nyvalda ledamöterna i bl.a. kyrkofullmäktige ska före årsskiftet sammanträda för att förrätta val till ett antal olika organ. Det handlar om val av kyrkoråd och valnämnd samt revisorer. Kyrkofullmäktige i pastorat ska också välja församlingsråd. Inför val av församlingsråd finns, till skillnad från övriga val, ett krav på att nyvalda fullmäktige genomför församlingsmöten eller annat öppet nomineringsmöte.

När fullmäktige har förrättat sina val ska i sin tur de nya kyrkoråden och, i församlingar som ingår i pastorat, även församlingsråden sammanträda för att välja ytterligare personer till vissa uppdrag. Det handlar då om att inom sig besluta om t.ex. arbetsutskott och att välja kyrkvärdar.

Det nyvalda kyrkofullmäktige i Vadstena pastorat har sitt första sammanträde tisdagen den 21 november klockan 18.30 i Vadstena församlingshem. Kyrkofullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten.

Läs mer om indirekta val på Svenska kyrkans intranät.