Vadstena och Dals församlingar

Prata med oss

Kontakt

Vadstena och Dals församlingar Besöksadress: Gräsgatan 31, 59230 Vadstena Postadress: BOX 177, 59224 VADSTENA Telefon: +46(143)29850 E-post till Vadstena och Dals församlingar Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkovalet 2017

Nästa kyrkoval sker den 17 september 2017. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som skulle företräda dem de kommande fyra åren.


 

I Vadstena och Dals församlingar finns i nuläget följande nomineringsgrupper:

Frimodig kyrka
Kontaktperson: Kennerth Sjösten
Telefon: 0142-700 52
E-post: kennerth.sjosten@gmail.com
Hemsida: frimodigkyrka.se

För Dals församling
Kontaktperson: Eva Malmberg
Telefon: 0143-202 72
E-post: evamalmberg@outlook.com

För Kyrkans väl
Kontaktperson: Bo Johansson
Telefon: 070-551 16 70
E-post: backebo112@gmail.com
Kontaktperson: Christer Casell
Telefon: 0143-141 22, 070-562 79 45
E-post: casell.014314122@telia.com

Din röst i kyrkovalet påverkar vad Svenska kyrkan gör.

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)
Kontaktperson: Kristina Falk
Telefon: 0143-126 81, 073-077 93 94
E-post: kina.falk@gmail.com 
Hemsida: posk.se

Socialdemokraterna
Kontaktperson: Jane Råsten
Telefon: 070-365 88 10
E-post: janerasten@gmail.com
Hemsida: sisvenskakyrkan.se

Lördagen den 15 april 2017 är sista dag att registrera grupper, kandidater och
beställa röstsedlar.

mer om valet

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då får alla medlemmar rösta fram vilka som ska styra lokalt i Vadstena, i Linköpings stift eller i Kyrkomötet på nationell nivå. Från och med 16 års ålder får man rösta. För att ställa upp i valet måste man vara 18 år. Söndagen den 17 september 2017 är valdag och två veckor innan kan man förtidsrösta.

Broschyren Att ställa upp i kyrkovalet (pdf)

Läs mer på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Om du vill veta mer om valet kan du också kontakta valnämndens ordförande Anna-Lena Rapp. Telefon 0143-107 47, 070-321 81 34. E-post: annalena.rapp@telia.com.

DET HÄR VÄLJER DU TILL I KYRKOVALET

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.