Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Katekumenat - vuxen väg till tro

Samtal om livsfrågor, andlighet och tro. Öppet och förutsättningslöst informationsmöte den 7 oktober.

Öppet och förutsättningslöst informationsmöte den 7 oktober klockan 17.30-18.30 i lokalen Svanen på Nya kyrkogården i Vadstena. Se karta längre ner.

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi tillsammans fritt får reflektera över våra livsfrågor, och utforska vad den kristna tron kan erbjuda?

Samtalsgruppen vänder sig till dig som vill samtala om eller söker en kristen tro. Varje människa har något att bidra med! Vare sig du känner dig osäker eller tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i en katekumenatsgrupp.

Samtalen utgår från gruppens livserfarenhet samt de frågor som du och de andra i gruppen har. Det finns inga färdiga svar.

När gruppen startar ägnar vi de första gångerna åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi skall bli en trygg grupp och bättre förstå varandra. Du får möta Bibelns berättelser, kyrkans liv och tradition och spegla dig i den kristna troserfarenheten.

Vi tar oss tid för samtal så att du i din egen takt kan växa i din andlighet och utveckla din tro. För att skapa ett bra samtalsklimat är det viktigt att du som deltar är lyhörd till och nyfiken på gruppens erfarenheter och att du vill dela med dig av dina egna tankar. Det vi pratar om stannar inom gruppen.

Kostnad

Kvällarna är kostnadsfria.

Tid och plats

Katekumenatet träffas varannan onsdag klockan 17.30-19.30 fr o m 14 oktober i lokalen Svanen på Nya kyrkogården. Samtalsgruppen avslutas i påsknattens mässa. Då finns det möjlighet för dig att låta döpa dig, konfirmera dig eller bekräfta ditt dop om du vill. Hör av dig om du vill veta mer eller kom på informationsmötet den 7 oktober klockan 17.30-18.30 i lokalen Svanen på Nya kyrkogården i Vadstena.

Kontaktpersoner

Eva-Karin Sparrlöf, telefon 070-494 74 74
Torbjörn Ahlund (kaplan), telefon 0730-789335
Berne Erlandsson, telefon 0703-17 12 21
Maria Brolinson, telefon 0739-89 57 51

Foto: Fredrik Unger