Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Coronaviruset och kyrkans verksamheter i Vadstena och Dal

Information om du är i behov av stöd eller hjälp. Inställda/flyttade arrangemang, digitala gudstjänster, kontaktuppgifter mm.

OM DU BEHÖVER STÖD ELLER HJÄLP

Coronaviruset påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det är vanligt att man känner oro och har frågor.  Mejla till vadstena.diakoni@svenskakyrkan.se eller ring till vår diakonitelefon på nummer 0143-249 82 eller 072-500 75 74 tisdagar-fredagar klockan 9.00-11.00. Besökstid tisdagar 10-11 på pastorsexpeditionen. Övrig tid kan du nå personalen på de vanliga telefonnumren.

Du kan också kontakta jourhavande präst. Se nedan.

Behöver du hjälp att handla mat?
Om du behöver hjälp med att handla, ber vi dig att kontakta Coop i Vadstena. Hos dem ordnar man ett konto, sedan ringer eller mejlar man in sin beställning och får besked om när man kan hämta det man har beställt. Utlämningen sker vid lastbryggan på baksidan av butiken. Betalning görs företrädesvis med kontanter eller Swish. Vadstena och Dals församlingar har inte möjlighet att vara behjälpliga i detta.

Kontakta butikschef Robert Pihl:
010-741 51 91
vadstena.bc@coop.se

Biskop Martin skickar oss denna bön:
Gud, när novembermörkret lägger sig kan hoppet kännas långt borta.
Tack för att du bär oss, när kraften verkar rinna ut.
Gud, vi ber om inspiration att orka en bit till med allt det som behöver göras,
avstås från och ställas in, för våra medmänniskors och vårt samhälles bästa.
Hjälp oss att se ljus när vi inte orkar söka efter ljuspunkter själva.
Hjälp oss att vara ljus för dem som tappat bort sig i tidens och sinnets mörker.
Du är hoppets Gud, du som går med oss genom livets prövningar.
Amen

INSTÄLLDA ELLER FLYTTADE ARRANGEMANG

Minnesceremoni för Lilla Hjärtat har i nuläget inget datum. Läs mer

Konserten med Sissel Kyrkjebø är flyttad till lördag 11 september 2021 klockan 20.00 i Vadstena klosterkyrka. Läs mer

ALLMÄN INFORMATION

Svenska kyrkan i Vadstena och Dal följer myndigheternas direktiv och riktlinjer. Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Den närmaste tiden väljer vi att:

  • Undvika handslag och kramar i alla våra verksamheter.  Detta även i samband med gudstjänsters fridshälsning. Istället kan man hälsa genom att lägga handen på hjärtat.
  • Påminna alla som tjänstgör vid nattvarden om extra god handhygien genom handtvätt.
  • Endast bröd i nattvarden. I måltiden får vi ta emot alla nattvardens gåvor i det utdelade brödet och det är enligt vår tradition en fullständig nattvard.  

NÄR VI INTE KAN TA EMOT NATTVARDENS SAKRAMENT

Vår kyrka lär att vi i nattvardens mysterium helt och fullt tar emot Kristus i både brödet och vinet var för sig, 100% i brödet och 100% i vinet. Det betyder att vi får hela sakramentet oss givet trots att vi bara äter av brödet eller dricker av vinet.

Det gäller inte bara i Corona-tider. Man kan man med gott samvete avstå från kalken i framtiden om man tex är förkyld, från bröd om glutenfritt alternativ skulle saknas eller vinet om man har problem med alkohol.

Det finns ytterligare ett sätt att ta del av sakramentet, det andliga deltagandet. När man av olika skäl är förhindrad att ta del av sakramentet kan man i bön vara närvarande. T ex kan man be med Padre Pio’s ord:

Min Jesus, 
jag tror att du är närvarande i altarets allraheligaste sakrament.
Jag älskar dig över allt, och min själ längtar efter dig.
När jag nu inte kan ta emot dig i altarets sakrament,
så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,
jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.
Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.

LÄNKAR

Vadstena kommun: Uppdaterad information om Coronaviruset, covid-19

Folkhälsomyndigheten: Coronavirus covid-19

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift